Category

پروژه

ویتامین پ

By پروژه های جاری No Comments

مفهوم حمایت و یا پشتیبانی چیست؟

پشتیبانی در اینجا  ارتباط  انسانی بین دو فرد تعریف می شود که در صورت ایده آل  آن ارتباطی سراسر از اطمینان ، اعتماد و دوستی دوطرفه  بین  فرد پشتیبان با نام تخصصی «منتور»  ، و فرد   دریافت کننده حمایت و پشتیبانی با نام تخصصی «منتی» می باشد. زمینه و پایه این روابط همیشه بر اساس قدرشناسی و اطمینان متقابل و نیز انتقال دانش  «منتور»  با هدف پشتیبانی گام به گام، به «منتی» می باشد.

برای مثال این پشتیبانی ها  می توانند:

  • حمایت و پشتیبانی متقابل و مشارکت دوطرفه در یادگیری زبان
  • حمایت در دوره تحصیلی
  • حمایت و راهنمایی طی مرحله گذر از زمان پایان تحصیل از مدرسه و یا  پایان دوره  آموزش های  حرفه و کاری (راهنمائی ، آماده سازی جوانان برای ورود به محیط کار)
  • تبادل فرهنگی
  • پشتیبانی در فعالیت های ورزشی و سرگرمی و تفریحی

سوال های متداول

 • یک دوره پشتیبانی چه مدت به طول می انجامد؟
  در شکل ایده آل آن بین «منتور» و «منتی»  یکی رابطه دوستی  طولانی مدت و دوام دار بوجود می آید.
 • برای «منتور» و یا «منتی» بودن  در این پروژه آیا محدودیت سنی وجود دارد؟
  برای فرد «منتی» ، تمرکز پروژه  روی افراد در گروه سنی بین ۱۷ سال تا ۲۷ سال می باشد. برای فرد «منتور» بودن محدودیت سنی وجود نداشته و فرد «منتور» می تواند هم سن فرد منتی نیز باشد.
 • چقدر این فعالیت زمان بر است و چه مدت زمانی را باید به آن اختصاص داد؟
  برای تداوم کار، پیشنهاد می شود که هفته ای یکبار ملاقات و گفتمان برنامه ریزی شود. چون رابطه بین «منتور» و «منتی» فردی بوده و در جهت بهبود وضعیت موجود و کیفیت بخشیدن به روند پیشرفت و فعالیت کمک شونده است، می تواند با توجه به موضوع مطرح شده، اهداف و علایق «منتی» و امکانات و شرایط موجود، زمانبندی تنظیم و برنامه ریزی شود. با توجه به نیاز و انتظارات  فرد «منتی» می تواند گونه راهنمایی تغییر کند.
 • فرد «منتور» باید دارای چه مهارت های خاصی باشد؟
  در اینجا علاقه به پشتیبانی ، توانایی و استعداد فردی در مشاوره دادن و نیز تجربه زندگی مورد نظر می باشند و احتیاج به ارائه مدرک پایان تحصیل و نیز مدرک تحصیلی تخصصی نمی باشد.
 • آیا هزینه مالی را باید متقبل شد؟
  «منتور» شدن هزینه و پرداختی ندارد. و البته در صورت متقبل شدن هزینه ای در چارچوب این پروژه، فرد «منتور»  با ارائه صورت حساب و تا زمان مشخصی ، هزینه به او بازپرداخت می شود
 • آیا هر فرد آزاد در انتخاب «منتور» و یا «منتی» خود می باشد؟
  در جلسه اول دیدار هر فرد می تواند برای انتخاب «منتور» و یا «منتی»، اظهار نظر کرده و ایده آل خود را بازگو کند. تلاش خواهد شد که افراد از لحاظ روابط انسانی و هم فکری مورد نظر یکدیگر باشند.
 • در صورت اختلاف نظر و عدم تفاهم بین «منتور» و «منتی» چه خواهد شد؟
  طی پروژه بطور مرتب و فواصل مشخص جلساتی برای دیدار و گفتمان جمعی  و نیز همراه کلاسهای آموزشی که شرکت در آنها داوطلبانه می باشد،   برگزار خواهد کرد. در این جلسات امکان آموزش برای «منتور» ها و «منتی» ها بوده و نیز امکان فراهم می شود که تجربه ها و موفقیت های  کسب شده در اختیار همه شرکت کنندگان قرار گیرد و نیز مشکلات احیاناً بوجود آمده ، مطرح و در مورد حل آنها  صحبت شود.
 • یک دوره پشتیبانی چه مدت به طول می انجامد؟
  در شکل ایده آل آن بین «منتور» و «منتی»  یکی رابطه دوستی  طولانی مدت و دوام دار بوجود می آید.
 • برای «منتور» و یا «منتی» بودن  در این پروژه آیا محدودیت سنی وجود دارد؟
  برای فرد «منتی» ، تمرکز پروژه  روی افراد در گروه سنی بین ۱۷ سال تا ۲۷ سال می باشد. برای فرد «منتور» بودن محدودیت سنی وجود نداشته و فرد «منتور» می تواند هم سن فرد منتی نیز باشد.
 • چقدر این فعالیت زمان بر است و چه مدت زمانی را باید به آن اختصاص داد؟
  برای تداوم کار، پیشنهاد می شود که هفته ای یکبار ملاقات و گفتمان برنامه ریزی شود. چون رابطه بین «منتور» و «منتی» فردی بوده و در جهت بهبود وضعیت موجود و کیفیت بخشیدن به روند پیشرفت و فعالیت کمک شونده است، می تواند با توجه به موضوع مطرح شده، اهداف و علایق «منتی» و امکانات و شرایط موجود، زمانبندی تنظیم و برنامه ریزی شود. با توجه به نیاز و انتظارات  فرد «منتی» می تواند گونه راهنمایی تغییر کند.
 • فرد «منتور» باید دارای چه مهارت های خاصی باشد؟
  در اینجا علاقه به پشتیبانی ، توانایی و استعداد فردی در مشاوره دادن و نیز تجربه زندگی مورد نظر می باشند و احتیاج به ارائه مدرک پایان تحصیل و نیز مدرک تحصیلی تخصصی نمی باشد.
 • آیا هزینه مالی را باید متقبل شد؟
  «منتور» شدن هزینه و پرداختی ندارد. و البته در صورت متقبل شدن هزینه ای در چارچوب این پروژه، فرد «منتور»  با ارائه صورت حساب و تا زمان مشخصی ، هزینه به او بازپرداخت می شود
 • آیا هر فرد آزاد در انتخاب «منتور» و یا «منتی» خود می باشد؟
  در جلسه اول دیدار هر فرد می تواند برای انتخاب «منتور» و یا «منتی»، اظهار نظر کرده و ایده آل خود را بازگو کند. تلاش خواهد شد که افراد از لحاظ روابط انسانی و هم فکری مورد نظر یکدیگر باشند.
 • در صورت اختلاف نظر و عدم تفاهم بین «منتور» و «منتی» چه خواهد شد؟
  طی پروژه بطور مرتب و فواصل مشخص جلساتی برای دیدار و گفتمان جمعی  و نیز همراه کلاسهای آموزشی که شرکت در آنها داوطلبانه می باشد،   برگزار خواهد کرد. در این جلسات امکان آموزش برای «منتور» ها و «منتی» ها بوده و نیز امکان فراهم می شود که تجربه ها و موفقیت های  کسب شده در اختیار همه شرکت کنندگان قرار گیرد و نیز مشکلات احیاناً بوجود آمده ، مطرح و در مورد حل آنها  صحبت شود.

آیا علاقه مندید که با تجربه ها و دانش و اطلاعات خود دیگران را پشتیبانی کنی؟

آیا علاقه مند به تبادل فرهنگی هستی؟

بگذار این  پشتیبانی ، فعالیت داوطلبانه و کار افتخاری که انجام می دهی بصورت یک نوع کارآموزی و یا دریافت گواهی برای آن ، جنبه رسمی تری پیدا کند

منتور می شوم

آیا علاقه مند به تبادل فرهنگی هستی؟

آیا بدنبال حمایت و پشتیبانی فردی با تجربه و کاردان هستی که با حمایت معنوی خود همیشه در کنارت باشد؟

آیا علاقه مند به یک ارتباط دوستانه جدید هستی؟

منتی می شوم

پشتیبانان مالی و شریکان در این پروژه

مسئول پروژه

شبناز خادم صبا مسئول پروژه «ویتامین پ- ایجاد فرصت هایی برای گذار از آموزش مدرسه ای به مرحله شغلی» است. او در رشته تاریخ و فرهنگ خاور نزدیک با تخصص مطالعات سامی تحصیل می کند. شبناز در طول مدت تحصیل اش پروژه های مختلف فرهنگی در برلین را سازماندهی کرده است. او پس از یک دوره کارآموزی در سازمان مردم نهاد «سرو امید آفتاب» در ایران و کار با کودکان و نوجوانان محروم، در حال حاضر مشغول به تحصیل در رشته تاریخ و زبان انگلیسی با تخصص معلمی در دانشگاه آزاد برلین است.
شبناز خادم صبا برای مدت مرخصی زایمانِ ماریا جنینگز جایگزین شده است.

ماریا جنینگز دانش آموخته رشته جامعه شناسی و علوم تربیتی تجربه سال ها فعالیت در نهادهای مختلف در زمینه روانشناختی اجتماعی را دارد.
محور اصلی کار او سرپرستی افراد در موقعیت های بحران و با معلولیت های روانی بوده است. او به عنوان همکار جدید از نیمه ماه اوت «جامعه ایرانیان» را در پروژه ویتامین پ ( پشتیبانی برای گذار از محیط مدرسه به کار) تقویت می کند.

کمک های ساختاری به سازمان های مهاجرین

By پروژه های پایان یافته 

جامعه ایرانیان در آلمان از طرف وزارت کشور و اداره مهاجرین و پناهندگان در چهارچوب کمک‌های ساختاری از سال ۲۰۱۷ مورد حمایت مالی قرار دارد. هدف این حمایت تشکیل دفتر مرکزی، گسترش و حرفه ای کردن کارهای جامعه تا سال ۲۰۲۰ است. جامعه ایرانیان در آلمان در نظر دارد از حداکثر ظرفیت داوطلبان استفاده کرده تا اینتگراسیون تک تک افراد  به ویژه ایرانی و افغانی تبارها  را از طریق پروژه ها و بودجه های مختلف ارتقا دهد. علاوه بر این جامعه ایرانیان در آلمان دوره های آموزشی حرفه ای متعددی برای انجمن ها بخصوص انجمن های ایرانی و افغانی تبار ها ارائه می دهد. غیر از جامعه ایرانیان در آلمان ۶ سازمان مهاجرین دیگر نیز مورد حمایت قرار دارند. سازمان های مهاجرین شرکای ایده آل و رابطی ضروری برای فعالان عرصه سیاست و جامعه مدنی هستند تا کار اینتگراسیون را به پیش ببرند. سازمان هایی مانند جامعه ایرانیان در آلمان، به دلیل همزبانی و فرهنگی، پلی هستند بین تصمیم‌ گیرندگان سیاسی جامعه با جامعه مهاجرین.

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

می- جین بُسه از میانه ماه مارس ۲۰۲۱ بعنوان مدیر جدید اجرایی جامعه ایرانیان در آلمان شروع به کار می کند و پس از یک دوره فشرده آشنایی با کارها از ماه ژوئن ۲۰۲۱ به تنهایی مدیریت «جامعه» را به عهده می گیرد.
او در شهرهای گوتینگن، مونستر و قاهره رشته زبان عربی و علوم اسلامی تحصیل کرده است. می – جین دارای تجربه طولانی در زمینه سیاست های مربوط به امور مهاجران و همگرایی (انتگراسیون) و از جمله کار در کشور اردن است. نقطه ثقل کار وی در زمینه های روند دمکراتیزه سازی و پشتیبانی از گروه های محروم اجتماعی است.

روایت تاریخ مهاجرت در برلین

By پروژه های پایان یافته  No Comments

هنرمندان، ادیبان و فرهنگ آفرینان ایرانی تبار بعنوان روایت گر تاریخ مهاجرت در برلین

جامعه ایرانیان در آلمان پروژه «فرار در گذر زمان – هنرمندان، ادیبان و فرهنگ آفرینان ایرانی تبار بعنوان روایت گر تاریخ مهاجرت در برلین» را طراحی و آغاز کرده است. این پروژه از سوی مدیریت امور فرهنگی و اروپای سنای برلین، در چارچوب پروژه های تاریخی و فرهنگ یادمانی سال 2019 پشتیبانی مالی می شود.

چرا این موضوع برای ما و سیاست مهاجرتی و همگرایی (انتگراسیون) در آلمان مهم است؟

هنگامی که در آلمان و برلین از مهاجرت سخن گفته می شود، اغلب منظور مهاجرت کاری و سرنوشت کارگران مهاجر در دهه 1960 است. امروزه اما مهاجرت کاری کلاسیک تحت الشعاع شکل نوینی از تحرک انسان ها قرار گرفته است. زیر تاثیر تحرکات جاری پناهجویان در سطح جهانی و اروپا، جامعه ایرانیان در آلمان قصد دارد که با درنظرداشت مساله «گوناگونی»، دیدگاه دیگری در رابطه با تحرک انسان ها و مهاجرت را مطرح کند.

برلین پس از هامبورگ و نوردراین وستفالن یکی از مرکزهای مهم در آلمان است که آنجا بیشترین تعداد ایرانیان متمرکزند. طبق آمارهای رسمی، شمار ساکنان ایرانی تبار برلین بالغ بر 25 هزار نفر می شود. نقطه ثقل این پروژه هنرمندان و فرهنگ آفرینان ایرانی تبار برلینی اند. قرار است مصاحبه هایی چندرسانه ای با گروهی شامل 15 تا 25 نفر از این هنرمندان و فرهنگ آفرینان صورت بگیرد و سپس بصورت نمایشگاه سیار در برلین به نمایش گذاشته شود. گشایش این نمایشگاه در نوامبر 2019 خواهد بود.

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

ایون زیندل, مسئول پروژه

ایون زیندل از سال 2012 در هامبورگ و برلین مشغول به کار و پژوهش در رابطه با فن های دیجیتال، از جمله بمثابه همکار علمی موزه دولتی در برلین است. به همین منظور او طرح جامعی برای کار آموزشی در فوروم هومبولت ارائه کرده است. خانم زیندل مقاله هایی در رابطه با امکانات ارائه هنر و فرهنگ غیرمادی و نیز فنآوری های نوین هنری از جمله واقعیت مجازی/واقعیت افزوده در پردازش مجموعه های گردآوری شده بصورت دیجیتالی منتشر کرده است. از آغاز 2018 او بعنوان همکار هنری دانشگاه هنرهای برلین فعالیت دارد. در فعالیت های هنرگردانی و نمایشگاه گردانی، خانم زیندل به گفتگو اهمیت ویژه ای می دهد. او بخاطر طرح اش زیر عنوان Performing Encounter در سال 2015 و 2016 از سوی شهرداری برلین کمک پژوهشی دریافت کرده است. ایشان همچنین از کمک هزینه «جمعیت نوین هنرهای تجسمی» برلین برخوردار شده است. افزون بر این، او بخاطر شرکت در برنامه art, science & business در سال 2018 از کمک هزینه آکادمی Schloß Solitude برخوردار شده است.

E-Mail: yvonne.zindel@iranischegemeinde.de

در جستجوی صدراعظم آینده: همگرایی از راه مشارکت و فعالیت داوطلبانه

By پروژه های پایان یافته  No Comments

هدف ما این است که فعالیت های داوطلبانه و مشارکت شهروندی در جامعه آلمان را، در بین جامعه ایرانی و افغانستانی تبار تقویت کنیم.

به ویژه می خواهیم که جوانان را به مشارکت فعال در گفتگوها و بحث های سیاسی تشویق کنیم.

اغلب برای تازه واردان به جامعه آلمان، دنبال کردن بحث و گفتگوهای اجتماعی و شرکت در آنها –هر چند که این گفتگوها و موضعگیری ها به شدت بر زندگی خود این افراد تاثیر می گذارد- دشوار است. حتی جوانان متعلق به نسل های بعدی افرادی که به آلمان مهاجرت کرده اند، اغلب جرات شرکت فعال در امور سیاسی و نقش آفرینی اجتماعی را ندارند. به همین دلیل، گستره سیاست و مدیریت در آلمان دو بخش بزرگی اند که گوناگونی اجتماعی در آنها تا کنون بازتاب اندکی داشته اند. ما براین باوریم که همگرایی (انتگراسیون) اجتماعی تنها هنگامی موفق خواهد شد که مدیریت و گستره سیاست نیز درهای خود را به روی چندفرهنگی بودن بگشاید و همه آرای موجود در جامعه آلمان در فرآیند شکل بخشیدن به سیاست، مشارکت داشته باشند.

ما براین باوریم که «کسی که می شنود و شنیده می شود و از این راه از لحاظ اجتماعی ارج می بیند، می تواند تجربه های مثبت خود را به محیط و افراد پیرامون خویش سرایت دهد». بنابراین هدف ما در پروژه «همگرایی از راه مشارکت سیاسی و فعالیت داوطلبانه – در جستجوی صدراعظم آینده» ایجاد شبکه ای میان سیاستمداران و نقش آفرینان جامعه مدنی از یکسو و جوانان ایرانی و افغانستانی تبار از سوی دیگر است.

البته هدف ما تنها این نیست که از کار سیاسی نمایندگان در آینده پشتیبانی کرده، بلکه همچنین می خواهیم درک و فهم از فرهنگ بحث و گفتگو در جامعه آلمان را نیز تقویت کنیم. از جمله این که بحث های سیاسی در آلمان چگونه صورت می گیرند؟ چگونه می توان به موضعی مشخص در این بحث ها دست یافت و از این مواضع در برابر دیگران دفاع کرد؟ همچنین قصد داریم که جوانان علاقمند را در چارچوب دوره های کارآموزی به نهادهای نمایندگی سیاسی در همه سطوح متصل کنیم. ما می خواهیم چشم اندازهایی برای یک فعالیت مثبت سیاسی در جامعه آلمان را نشان داده و جوانان را با سرمشق های الهامبخش آشنا کنیم.

مخاطبان ما کیستند؟

در درجه اول جوانانی از بین مهاجران و تازه واردان و نیز نمایندگان و نهادهای نمایندگی در گستره سیاست، مدیریت و جامعه مدنی، بطور ویژه از برلین و براندنبورگ و البته سراسر آلمان، مخاطبان ما به شمار می آیند. ما می خواهیم شرکت کنندگان در این پروژه را تقویت کرده و راه دستیابی آنان به فرآیندهای شکل بخشی به سیاست و جامعه مدنی را به روی آنان بگشاییم. به ویژه می خواهیم دختران جوان و زنان را در این پروژه فعال کنیم، به گونه ای که دستکم نیمی از شرکت کنندگان را تشکیل دهند.

دمکراسی یعنی تصمیم گیری به وسیله افرادی که این تصمیم ها شامل حال شان می شود

کارل فریدریش فون ویتسکر(فیزیک دان آلمانی، فیلسوف دانش و پژوهشگر امور صلح (1912 - 2007

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

آنه ماری براک

مسئول پروژه خانم آنه ماری براک، تحصیل کرده رشته های اسلام شناسی، سیاست و جامعه شناسی از فرایبورگ، اصفهان و پرینستون می باشد و در دوران دانشجویی در انستیتوهای مختلف کار کرده است. او سالها در برلین به عنوان مترجم و استاد فارسی کار کرده است. او در کنار فعالیت به عنوان مسئول پروژه در IGD روی دکترای ایران شناسی خود هم کار می کند.

تلفن:030/89895235
ایمیل: anne-marie.brack@iranischegemeinde.de

کار داوطلبانه مهاجرین برای پناه جویان

By پروژه های پایان یافته  No Comments

“جامعه ایرانیان در آلمان” عضو “اتحادیه فدرال انجمن های مهاجرین” می باشد و در پروژه “کار داوطلبانه مهاجرین برای پناه جویان” به همراه ۵ جامعه دیگر با این اتحادیه همکاری میکند.

هدف پروژه جستجو و آموزش ۱۰ تا ۱۵ نفر برای حل مشکلات ابتدایی پناه جویان است که مایل به کار افتخاری در انجمنهای ایرانیان و افغانها می باشند.

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

راشل کلارک دارای ۲۰ سال سابقه مدیریت پروژه های بین فرهنگ ها در آلمان و اروپا و ۵ سال مدیریت در جامعه همکاری بین المللی در لائوس در جنوب شرقی آسیا است. خانم کلارک که تبار اسکاتلندی دارد، Storytelling Coach است و مدیریت Storytelling Arena (که یک پلاتفرم چندزبانه در رابطه با هنر تعریف و حکایت درباره موضوعات معاصر است) و نیز Storytelling Arena Potsdam را بعهده دارد. خانم کلارک، کارشناس ارشد کارگردانی و زبان آلمانی است و از اوت ۲۰۱۵ در پروژه هایی در رابطه با افراد پناهجو یا خارجی تبار از آسیا نقش فعال داشته است.
تلفن: 0151/53563596
ایمیل:  rachel.clarke@iranischegemeinde.de

مشارکت فعال در سازندگی اجتماعی

By پروژه های جاری No Comments

جامعه را با شرکت خود بسازیم

بودجه این پروژه جامعه ایرانیان در آلمان و شبکه سراسری فعالیت شهروندی (BBE) از سوی بامف به مدت سه سال و تا پایان سال 2022 تامین می شود. هدف آن است که به کمک ابزار و تدبیرهای مختلف امکانات فعالیت شهروندی برای جامعه مهاجران فراهم شده و این ایده تقویت شود. ما می کوشیم به ویژه به جوانان در کسب تجربه در زمینه اثربخشی یاری رسانده و ندای سازمان های مهاجران را در رابطه با فعالیت داوطلبانه شهروندی رساتر سازیم.

کار داوطلبانه و فعالیت شهروندی در جامعه های مهاجران ایرانی و افغانستانی، به دلیل ویژگی های فرهنگی مبدا این جامعه ها و به دلیل عمل و فرهنگ سیاسی، معنای ضمنی دیگری دارد و به عبارت دیگر این مفاهیم در درکی مبتنی بر وابسته بودن به دولت، به معنای وظایف مدنی و گزینه های کنش سیاسی یک شهروند دارای بلوغ به شمار نمی آیند. اما این تفاوت ها در رابطه با مفهوم کار داوطلبانه، بسیار اندک تر از آنی هستند که می تواند در این توصیف برداشت شود. ارزش هایی مانند همبستگی، آمادگی یاری رسانی، احساس مسئولیت، نوع دوستی و غیره که شالوده کارهای موفق داوطلبانه اند، در سرزمین های مبدأ مهاجران نیز وجود و معنا دارند.

با این پروژه قصد داریم از یکسو مهاجران به ویژه جامعه های مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار را نسبت به کار دواطلبانه و فعالیت شهروندی در آلمان حساس کنیم. از سوی دیگر می خواهیم که آنان را به مشارکت دمکراتیک و برابرحقوق در زندگی سیاسی و اجتماعی آلمان تشویق نماییم. معتقدیم که این تشویق باید از راه تقویت فرهنگ گفتگو و مخالفت و از راه تقویت اثربخشی سیاسی خود این جامعه های مهاجران صورت بگیرد. هر دو راه برشمرده پیش زمینه های اساسی کار داوطلبانه اند.

درون این گروه های مورد نظر، پشتیبانی از فعالیت و کار داوطلبانه جوانان نقش ویژه ای دارد. در همین رابطه ما، یعنی نهاد BBE و جامعه ایرانیان در آلمان، می خواهیم از تجربه های آکادمی مدنی استفاده کرده و آکادمی خودمان را ایجاد کنیم، که بتواند جوانان بالغ را با ایده های اجتماعی و مدنی برای انجام پروژه های کوچک مقیاس جلب کند. از این راه همچنین باید امکان ورود به کار داوطلبانه در هیات های مدیره انجمن ها و ابتکارات شهروندی که به صورت داوطلبانه سازمان یافته اند نیز تقویت شود، چرا که از دید ما شکل مهمی از همگرایی (انتگراسیون) به شمار می رود و فعالیت در انجمن ها هنوز هم رایج ترین شکل مشارکت در روندهای اعمال اراده اجتماعی است. افزون بر این فعالیت شهروندی جزو مهم ترین و پایه ای ترین عناصر یک دمکراسی است.

پشتیبانان مالی و شریکان در این پروژه

مسئول پروژه

لاورا مونتانارو

لاورا مونتانارو در پروژه «تقویت اثربخشی سیاسی، مشارکت اجتماعی و فعالیت شهروندی برای بهبود انتگراسیون پناهجویان و مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار» برای «جامعه ایرانیان» و در همکاری با نهاد مهم شبکه سراسری کوشمندی داوطلبانه فعالیت می کند. او دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت رسانه ای و رویدادها است و در حال حاضر در رشته کارشناسی ارشد در زمینه فرهنگ، زیبایی شناسی و رسانه ها است. افزون بر این لاورا یک دوره آموزشی در زمینه روابط عمومی در منچستر در انگلستان گذرانده است. لاورا دارای تجربه گسترده ای در زمینه روابط عمومی و سازماندهی برنامه ها است.
لاورا مونتانارو برای مدت مرخصی زایمانِ روشنک روشن بین جایگزین او می شود.

E-Mail: laura.montanaro@iranischegemeinde.de

روشنک روشن بین در پروژه «تقویت اثربخشی سیاسی، مشارکت اجتماعی و فعالیت شهروندی برای بهبود انتگراسیون پناهجویان و مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار» برای «جامعه ایرانیان» و در همکاری با نهاد مهم شبکه سراسری کوشمندی داوطلبانه فعالیت می کند.
E-Mail: Roshanak.roshanbin@iranischegemeinde.de

ارزش های تو، ارزش های من، ارزش های ما

By پروژه, پروژه های پایان یافته  No Comments

جامعه ایرانیان در آلمان ما در چارچوب پروژه «ارزش های تو، ارزش های من، ارزش های ما » می کوشیم، گفتگوهایی بر سر ارزشها بین مهاجران، پناهجویان و نمایندگان جامعه میزبان در برلین و براندنبورگ به راه اندازیم. در جریان این پروژه برنامه هایی مانند نشست های بحث و گفتگو، میزگرد، جلسات حکایت گویی و غیره در نظر گرفته شده اند.
قصد ما آن است که به جای گفتگو درباره همدیگر، با یکدیگر صحبت کنیم. در همین رابطه می خواهیم که گفتگویی بر سر ارزش ها بین شرکت کنندگان در آن ترتیب دهیم که همگی در جایگاهی برابر قرار دارند. ما بر این باوریم که فرهنگ های دیگر، که حامل ارزش هایی مشابه و متفاوت اند، در روند گفتگو بر سر ارزش ها شرکت باید داده شوند. ارائه تعریفی از ارزش های مشترک و یا ایجاد یک مجموعه ارزش های مشترک شالوده امر جمعی ما و زندگی مشترک اجتماعی ما را تشکیل می دهد.

قانون اساسی و نظم آزادی خواهانه و دمکراتیک شالوده جامعه ما را تشکیل می دهد. برابر حقوقی، فعالیت های داوطلبانه، مشارکت شهروندان، تکثرگرایی، آزادی و فردیت ارزش های بارز نظم اجتماعی ما را تشکیل می دهند. اما ما بر این باوریم که

قانون اساسی و نظم آزادی خواهانه و دمکراتیک شالوده جامعه ما را تشکیل می دهد. برابر حقوقی، فعالیت های داوطلبانه، مشارکت شهروندان، تکثرگرایی، آزادی و فردیت ارزش های بارز نظم اجتماعی ما را تشکیل می دهند. اما ما بر این باوریم که قانون اساسی با بیست ماده اولیه اشدر یک بحث ارزشی ناکافی است. البته این قانون در اساس قاعده ها و هنجارهایی را تنظیم کرده است، اما ارزش های هنجاری انتزاعی باقی مانده اند. همزیستی ما به وسیله شمار زیادی از ارزش ها تعیین می شود. میهن یکی از این ارزش ها، در کنار شمار زیادی از ارزش های دیگر مانند خانواده، اجتماع، همبستگی، نوع دوستی، تساهل، احترام گذاری، فرهنگ پذیرش و استقبال است. همه این ارزش ها تعیین کننده همزیستی ما با هم اند، بی تفاوت به این که آیا خانواده های ما از صدها سال پیش به این سو در این جامعه زندگی می کنند، یا دهه ها و یا مدتی کوتاه تر.

جامعه میزبان می بایست به حرف های مهاجران گوش دهد و حزف های خود را به گوش آنان برساند. ما بر این باوریم که می بایست کوشید، فرهنگ ها و سنت های دیگر را از درون خودشان درک کرد و نه فقط برپایه نظریه ها و هنجارهای اروپا محور. بحث های انتگراسیون اغلب به صورت یکجانبه صورت می گیرند. ثروت فرهنگی، اقتصادی و انسان گرایانه ای که مهاجران با خود به همراه می آورند، اغلب در این بحث ها گم و ناپیدا می شود. برعکس می بایست در بحث های اجتماعی درباره ارزش ها وارد کرد. به طور مثال پیوندهای خانوادگی، همبستگی، ارتباط بین فرهنگی، احترام، پذیرا بودن فرهنگ های دیگر جزو بسیاری از فرهنگ های مهمان هستند. همه این ها ارزش هایی اند که در این بحث باید دخیل باشند و ما می توانیم به وسیله این ارزش ها از یکدیگر بیاموزیم.

میهن، جایی است که من درک اش می کنم و مرا درک می کنند

کارل تئودور یاسپرسرونکاو و فیلسوف آلمانی 1883-1969

اداره پناهندگان و مهاجرین (بامف) این پروژه ما را به عنوان پروژه همگرایی ماه ژانویه 2020 معرفی کرده است

پشتیبانان مالی و شریکان در این پروژه

مسئول پروژه

آنه ماری براک

مسئول پروژه خانم آنه ماری براک، تحصیل کرده رشته های اسلام شناسی، سیاست و جامعه شناسی از فرایبورگ، اصفهان و پرینستون میباشد و در دوران دانشجویی در انستیتوهای مختلف کار کرده است. او سالها در برلین به عنوان مترجم و استاد فارسی کار کرده است. او در کنار فعالیت به عنوان مسئول پروژه در IGD روی دکترای ایران شناسی خود هم کار میکند

تلفن: 89 895 235 030
ایمیل: anne-marie.brack@iranischegemeinde.de