جامعه ایرانیان در آلمان

جامعه ایرانیان در آلمان (IGD) در تاریخ 27 نوامبر 2010 در تالار شهر شونبرگ به عنوان یک انجمن مستقل ، غیرحزبی و سکولار تاسیس شد. از آن زمان هدف ما این بوده است که منافع ایرانیان مقیم آلمان از نظر سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نمایندگی کنیم.

درباره ما

جامعه ایرانیان در آلمان (IGD) در تاریخ 27 نوامبر 2010 در تالار شهر شونبرگ به عنوان یک انجمن مستقل ، غیرحزبی و سکولار تاسیس شد. از آن زمان هدف ما این بوده است که منافع ایرانیان مقیم آلمان از نظر سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نمایندگی کنیم. ما در سراسر کشور فعالیت می کنیم و در مرکز سیاسی و پایتخت آلمان برلین کار می کنیم. ما می خواهیم پلی ایجاد کنیم و برخوردهای بین فرهنگی را گسترش دهیم: بین ایرانیان ، اقلیت های محلی و جامعه اکثریت.

تقویم رویدادها

دوشنبه
سه شنبه
جهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
برنامه در ماه 1st آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 2nd آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 3rd آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 4th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 5th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 6th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 7th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 8th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 9th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 10th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 11th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 12th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 13th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 14th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 15th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 16th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 17th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 18th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 19th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 20th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 21st آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 22nd آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 23rd آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 24th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 25th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 26th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 27th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 28th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 29th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 30th آگوست
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 31st آگوست
برنامه ای نیست

فعالیت های ما

ادغام
ما ادغام را به عنوان یک وظیفه برای کل جامعه درک می کنیم و به همفکری و مشارکت بیشتر متعهد هستیم.
کار کمیته
ما در برلین ، پایتخت آلمان مستقر هستیم و در ارگانهای مختلف ، به ویژه برای ایرانیان در آلمان فعالیت میکنیم.
امور پناهجویان
ما به پناهجویان، به ویژه پناهجویان افغانی و ایرانی در اموری مانند مسکن ، کار ، قانون و پناهندگی مشاورت و کمک میکنیم..
پروژه ها
جامعه ایرانیان در آلمان از طرف اداره مهاجرت و پناهجویان مورد حمایت قرار داشته و در پروژهای مختلف کار میکند.
فرهنگ
ما متعهد به حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی در آلمان هستیم و رویدادهای مختلف و شب های فرهنگی را برای برقراری ارتباط بین مردم ترتیب می دهیم.

شریکان و پشتیبانان مالی

جامعه ایرانیان در آلمان e.V. (IGD) دارای شبکه متنوعی است متشکل از حدود 220 عضو، شرکای مختلف همکاری و شبکه های آزاد در سراسر آلمان. علاوه بر این، IGD  خود عضوی از سازمان های سراسری مهاجران مانند گروه کاری فدرال انجمن های مهاجران (BAGIV) و انجمن رفاه بین فرهنگی (VIW) است. علاوه بر این، IGD  به طور فعال در ایجاد نهادهای جدید مهاجران مانند کنفرانس فدرال سازمان های مهاجر (BKMO) و آموزش و مشارکت شبکه والدین فدرال (BBT) نقش دارد. ما در جهت منافع ایرانیان مقیم آلمان و افرادی که با فرهنگ ایرانی در ارتباط هستند و نیز برای همکاری و گفتگو با دیگر انجمن های آلمانی و نهادهای مهاجران می کوشیم.