Category

پروژه های جاری

ویتامین پ

By پروژه های جاری No Comments

مفهوم حمایت و یا پشتیبانی چیست؟

پشتیبانی در اینجا  ارتباط  انسانی بین دو فرد تعریف می شود که در صورت ایده آل  آن ارتباطی سراسر از اطمینان ، اعتماد و دوستی دوطرفه  بین  فرد پشتیبان با نام تخصصی «منتور»  ، و فرد   دریافت کننده حمایت و پشتیبانی با نام تخصصی «منتی» می باشد. زمینه و پایه این روابط همیشه بر اساس قدرشناسی و اطمینان متقابل و نیز انتقال دانش  «منتور»  با هدف پشتیبانی گام به گام، به «منتی» می باشد.

برای مثال این پشتیبانی ها  می توانند:

  • حمایت و پشتیبانی متقابل و مشارکت دوطرفه در یادگیری زبان
  • حمایت در دوره تحصیلی
  • حمایت و راهنمایی طی مرحله گذر از زمان پایان تحصیل از مدرسه و یا  پایان دوره  آموزش های  حرفه و کاری (راهنمائی ، آماده سازی جوانان برای ورود به محیط کار)
  • تبادل فرهنگی
  • پشتیبانی در فعالیت های ورزشی و سرگرمی و تفریحی

سوال های متداول

 • یک دوره پشتیبانی چه مدت به طول می انجامد؟
  در شکل ایده آل آن بین «منتور» و «منتی»  یکی رابطه دوستی  طولانی مدت و دوام دار بوجود می آید.
 • برای «منتور» و یا «منتی» بودن  در این پروژه آیا محدودیت سنی وجود دارد؟
  برای فرد «منتی» ، تمرکز پروژه  روی افراد در گروه سنی بین ۱۷ سال تا ۲۷ سال می باشد. برای فرد «منتور» بودن محدودیت سنی وجود نداشته و فرد «منتور» می تواند هم سن فرد منتی نیز باشد.
 • چقدر این فعالیت زمان بر است و چه مدت زمانی را باید به آن اختصاص داد؟
  برای تداوم کار، پیشنهاد می شود که هفته ای یکبار ملاقات و گفتمان برنامه ریزی شود. چون رابطه بین «منتور» و «منتی» فردی بوده و در جهت بهبود وضعیت موجود و کیفیت بخشیدن به روند پیشرفت و فعالیت کمک شونده است، می تواند با توجه به موضوع مطرح شده، اهداف و علایق «منتی» و امکانات و شرایط موجود، زمانبندی تنظیم و برنامه ریزی شود. با توجه به نیاز و انتظارات  فرد «منتی» می تواند گونه راهنمایی تغییر کند.
 • فرد «منتور» باید دارای چه مهارت های خاصی باشد؟
  در اینجا علاقه به پشتیبانی ، توانایی و استعداد فردی در مشاوره دادن و نیز تجربه زندگی مورد نظر می باشند و احتیاج به ارائه مدرک پایان تحصیل و نیز مدرک تحصیلی تخصصی نمی باشد.
 • آیا هزینه مالی را باید متقبل شد؟
  «منتور» شدن هزینه و پرداختی ندارد. و البته در صورت متقبل شدن هزینه ای در چارچوب این پروژه، فرد «منتور»  با ارائه صورت حساب و تا زمان مشخصی ، هزینه به او بازپرداخت می شود
 • آیا هر فرد آزاد در انتخاب «منتور» و یا «منتی» خود می باشد؟
  در جلسه اول دیدار هر فرد می تواند برای انتخاب «منتور» و یا «منتی»، اظهار نظر کرده و ایده آل خود را بازگو کند. تلاش خواهد شد که افراد از لحاظ روابط انسانی و هم فکری مورد نظر یکدیگر باشند.
 • در صورت اختلاف نظر و عدم تفاهم بین «منتور» و «منتی» چه خواهد شد؟
  طی پروژه بطور مرتب و فواصل مشخص جلساتی برای دیدار و گفتمان جمعی  و نیز همراه کلاسهای آموزشی که شرکت در آنها داوطلبانه می باشد،   برگزار خواهد کرد. در این جلسات امکان آموزش برای «منتور» ها و «منتی» ها بوده و نیز امکان فراهم می شود که تجربه ها و موفقیت های  کسب شده در اختیار همه شرکت کنندگان قرار گیرد و نیز مشکلات احیاناً بوجود آمده ، مطرح و در مورد حل آنها  صحبت شود.
 • یک دوره پشتیبانی چه مدت به طول می انجامد؟
  در شکل ایده آل آن بین «منتور» و «منتی»  یکی رابطه دوستی  طولانی مدت و دوام دار بوجود می آید.
 • برای «منتور» و یا «منتی» بودن  در این پروژه آیا محدودیت سنی وجود دارد؟
  برای فرد «منتی» ، تمرکز پروژه  روی افراد در گروه سنی بین ۱۷ سال تا ۲۷ سال می باشد. برای فرد «منتور» بودن محدودیت سنی وجود نداشته و فرد «منتور» می تواند هم سن فرد منتی نیز باشد.
 • چقدر این فعالیت زمان بر است و چه مدت زمانی را باید به آن اختصاص داد؟
  برای تداوم کار، پیشنهاد می شود که هفته ای یکبار ملاقات و گفتمان برنامه ریزی شود. چون رابطه بین «منتور» و «منتی» فردی بوده و در جهت بهبود وضعیت موجود و کیفیت بخشیدن به روند پیشرفت و فعالیت کمک شونده است، می تواند با توجه به موضوع مطرح شده، اهداف و علایق «منتی» و امکانات و شرایط موجود، زمانبندی تنظیم و برنامه ریزی شود. با توجه به نیاز و انتظارات  فرد «منتی» می تواند گونه راهنمایی تغییر کند.
 • فرد «منتور» باید دارای چه مهارت های خاصی باشد؟
  در اینجا علاقه به پشتیبانی ، توانایی و استعداد فردی در مشاوره دادن و نیز تجربه زندگی مورد نظر می باشند و احتیاج به ارائه مدرک پایان تحصیل و نیز مدرک تحصیلی تخصصی نمی باشد.
 • آیا هزینه مالی را باید متقبل شد؟
  «منتور» شدن هزینه و پرداختی ندارد. و البته در صورت متقبل شدن هزینه ای در چارچوب این پروژه، فرد «منتور»  با ارائه صورت حساب و تا زمان مشخصی ، هزینه به او بازپرداخت می شود
 • آیا هر فرد آزاد در انتخاب «منتور» و یا «منتی» خود می باشد؟
  در جلسه اول دیدار هر فرد می تواند برای انتخاب «منتور» و یا «منتی»، اظهار نظر کرده و ایده آل خود را بازگو کند. تلاش خواهد شد که افراد از لحاظ روابط انسانی و هم فکری مورد نظر یکدیگر باشند.
 • در صورت اختلاف نظر و عدم تفاهم بین «منتور» و «منتی» چه خواهد شد؟
  طی پروژه بطور مرتب و فواصل مشخص جلساتی برای دیدار و گفتمان جمعی  و نیز همراه کلاسهای آموزشی که شرکت در آنها داوطلبانه می باشد،   برگزار خواهد کرد. در این جلسات امکان آموزش برای «منتور» ها و «منتی» ها بوده و نیز امکان فراهم می شود که تجربه ها و موفقیت های  کسب شده در اختیار همه شرکت کنندگان قرار گیرد و نیز مشکلات احیاناً بوجود آمده ، مطرح و در مورد حل آنها  صحبت شود.

آیا علاقه مندید که با تجربه ها و دانش و اطلاعات خود دیگران را پشتیبانی کنی؟

آیا علاقه مند به تبادل فرهنگی هستی؟

بگذار این  پشتیبانی ، فعالیت داوطلبانه و کار افتخاری که انجام می دهی بصورت یک نوع کارآموزی و یا دریافت گواهی برای آن ، جنبه رسمی تری پیدا کند

منتور می شوم

آیا علاقه مند به تبادل فرهنگی هستی؟

آیا بدنبال حمایت و پشتیبانی فردی با تجربه و کاردان هستی که با حمایت معنوی خود همیشه در کنارت باشد؟

آیا علاقه مند به یک ارتباط دوستانه جدید هستی؟

منتی می شوم

پشتیبانان مالی و شریکان در این پروژه

مسئول پروژه

شبناز خادم صبا مسئول پروژه «ویتامین پ- ایجاد فرصت هایی برای گذار از آموزش مدرسه ای به مرحله شغلی» است. او در رشته تاریخ و فرهنگ خاور نزدیک با تخصص مطالعات سامی تحصیل می کند. شبناز در طول مدت تحصیل اش پروژه های مختلف فرهنگی در برلین را سازماندهی کرده است. او پس از یک دوره کارآموزی در سازمان مردم نهاد «سرو امید آفتاب» در ایران و کار با کودکان و نوجوانان محروم، در حال حاضر مشغول به تحصیل در رشته تاریخ و زبان انگلیسی با تخصص معلمی در دانشگاه آزاد برلین است.
شبناز خادم صبا برای مدت مرخصی زایمانِ ماریا جنینگز جایگزین شده است.

ماریا جنینگز دانش آموخته رشته جامعه شناسی و علوم تربیتی تجربه سال ها فعالیت در نهادهای مختلف در زمینه روانشناختی اجتماعی را دارد.
محور اصلی کار او سرپرستی افراد در موقعیت های بحران و با معلولیت های روانی بوده است. او به عنوان همکار جدید از نیمه ماه اوت «جامعه ایرانیان» را در پروژه ویتامین پ ( پشتیبانی برای گذار از محیط مدرسه به کار) تقویت می کند.

مشارکت فعال در سازندگی اجتماعی

By پروژه های جاری No Comments

جامعه را با شرکت خود بسازیم

بودجه این پروژه جامعه ایرانیان در آلمان و شبکه سراسری فعالیت شهروندی (BBE) از سوی بامف به مدت سه سال و تا پایان سال 2022 تامین می شود. هدف آن است که به کمک ابزار و تدبیرهای مختلف امکانات فعالیت شهروندی برای جامعه مهاجران فراهم شده و این ایده تقویت شود. ما می کوشیم به ویژه به جوانان در کسب تجربه در زمینه اثربخشی یاری رسانده و ندای سازمان های مهاجران را در رابطه با فعالیت داوطلبانه شهروندی رساتر سازیم.

کار داوطلبانه و فعالیت شهروندی در جامعه های مهاجران ایرانی و افغانستانی، به دلیل ویژگی های فرهنگی مبدا این جامعه ها و به دلیل عمل و فرهنگ سیاسی، معنای ضمنی دیگری دارد و به عبارت دیگر این مفاهیم در درکی مبتنی بر وابسته بودن به دولت، به معنای وظایف مدنی و گزینه های کنش سیاسی یک شهروند دارای بلوغ به شمار نمی آیند. اما این تفاوت ها در رابطه با مفهوم کار داوطلبانه، بسیار اندک تر از آنی هستند که می تواند در این توصیف برداشت شود. ارزش هایی مانند همبستگی، آمادگی یاری رسانی، احساس مسئولیت، نوع دوستی و غیره که شالوده کارهای موفق داوطلبانه اند، در سرزمین های مبدأ مهاجران نیز وجود و معنا دارند.

با این پروژه قصد داریم از یکسو مهاجران به ویژه جامعه های مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار را نسبت به کار دواطلبانه و فعالیت شهروندی در آلمان حساس کنیم. از سوی دیگر می خواهیم که آنان را به مشارکت دمکراتیک و برابرحقوق در زندگی سیاسی و اجتماعی آلمان تشویق نماییم. معتقدیم که این تشویق باید از راه تقویت فرهنگ گفتگو و مخالفت و از راه تقویت اثربخشی سیاسی خود این جامعه های مهاجران صورت بگیرد. هر دو راه برشمرده پیش زمینه های اساسی کار داوطلبانه اند.

درون این گروه های مورد نظر، پشتیبانی از فعالیت و کار داوطلبانه جوانان نقش ویژه ای دارد. در همین رابطه ما، یعنی نهاد BBE و جامعه ایرانیان در آلمان، می خواهیم از تجربه های آکادمی مدنی استفاده کرده و آکادمی خودمان را ایجاد کنیم، که بتواند جوانان بالغ را با ایده های اجتماعی و مدنی برای انجام پروژه های کوچک مقیاس جلب کند. از این راه همچنین باید امکان ورود به کار داوطلبانه در هیات های مدیره انجمن ها و ابتکارات شهروندی که به صورت داوطلبانه سازمان یافته اند نیز تقویت شود، چرا که از دید ما شکل مهمی از همگرایی (انتگراسیون) به شمار می رود و فعالیت در انجمن ها هنوز هم رایج ترین شکل مشارکت در روندهای اعمال اراده اجتماعی است. افزون بر این فعالیت شهروندی جزو مهم ترین و پایه ای ترین عناصر یک دمکراسی است.

پشتیبانان مالی و شریکان در این پروژه

مسئول پروژه

لاورا مونتانارو

لاورا مونتانارو در پروژه «تقویت اثربخشی سیاسی، مشارکت اجتماعی و فعالیت شهروندی برای بهبود انتگراسیون پناهجویان و مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار» برای «جامعه ایرانیان» و در همکاری با نهاد مهم شبکه سراسری کوشمندی داوطلبانه فعالیت می کند. او دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت رسانه ای و رویدادها است و در حال حاضر در رشته کارشناسی ارشد در زمینه فرهنگ، زیبایی شناسی و رسانه ها است. افزون بر این لاورا یک دوره آموزشی در زمینه روابط عمومی در منچستر در انگلستان گذرانده است. لاورا دارای تجربه گسترده ای در زمینه روابط عمومی و سازماندهی برنامه ها است.
لاورا مونتانارو برای مدت مرخصی زایمانِ روشنک روشن بین جایگزین او می شود.

E-Mail: laura.montanaro@iranischegemeinde.de

روشنک روشن بین در پروژه «تقویت اثربخشی سیاسی، مشارکت اجتماعی و فعالیت شهروندی برای بهبود انتگراسیون پناهجویان و مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار» برای «جامعه ایرانیان» و در همکاری با نهاد مهم شبکه سراسری کوشمندی داوطلبانه فعالیت می کند.
E-Mail: Roshanak.roshanbin@iranischegemeinde.de