Category

پروژه های پایان یافته 

کمک های ساختاری به سازمان های مهاجرین

By پروژه های پایان یافته 

جامعه ایرانیان در آلمان از طرف وزارت کشور و اداره مهاجرین و پناهندگان در چهارچوب کمک‌های ساختاری از سال ۲۰۱۷ مورد حمایت مالی قرار دارد. هدف این حمایت تشکیل دفتر مرکزی، گسترش و حرفه ای کردن کارهای جامعه تا سال ۲۰۲۰ است. جامعه ایرانیان در آلمان در نظر دارد از حداکثر ظرفیت داوطلبان استفاده کرده تا اینتگراسیون تک تک افراد  به ویژه ایرانی و افغانی تبارها  را از طریق پروژه ها و بودجه های مختلف ارتقا دهد. علاوه بر این جامعه ایرانیان در آلمان دوره های آموزشی حرفه ای متعددی برای انجمن ها بخصوص انجمن های ایرانی و افغانی تبار ها ارائه می دهد. غیر از جامعه ایرانیان در آلمان ۶ سازمان مهاجرین دیگر نیز مورد حمایت قرار دارند. سازمان های مهاجرین شرکای ایده آل و رابطی ضروری برای فعالان عرصه سیاست و جامعه مدنی هستند تا کار اینتگراسیون را به پیش ببرند. سازمان هایی مانند جامعه ایرانیان در آلمان، به دلیل همزبانی و فرهنگی، پلی هستند بین تصمیم‌ گیرندگان سیاسی جامعه با جامعه مهاجرین.

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

می- جین بُسه از میانه ماه مارس ۲۰۲۱ بعنوان مدیر جدید اجرایی جامعه ایرانیان در آلمان شروع به کار می کند و پس از یک دوره فشرده آشنایی با کارها از ماه ژوئن ۲۰۲۱ به تنهایی مدیریت «جامعه» را به عهده می گیرد.
او در شهرهای گوتینگن، مونستر و قاهره رشته زبان عربی و علوم اسلامی تحصیل کرده است. می – جین دارای تجربه طولانی در زمینه سیاست های مربوط به امور مهاجران و همگرایی (انتگراسیون) و از جمله کار در کشور اردن است. نقطه ثقل کار وی در زمینه های روند دمکراتیزه سازی و پشتیبانی از گروه های محروم اجتماعی است.

روایت تاریخ مهاجرت در برلین

By پروژه های پایان یافته  No Comments

هنرمندان، ادیبان و فرهنگ آفرینان ایرانی تبار بعنوان روایت گر تاریخ مهاجرت در برلین

جامعه ایرانیان در آلمان پروژه «فرار در گذر زمان – هنرمندان، ادیبان و فرهنگ آفرینان ایرانی تبار بعنوان روایت گر تاریخ مهاجرت در برلین» را طراحی و آغاز کرده است. این پروژه از سوی مدیریت امور فرهنگی و اروپای سنای برلین، در چارچوب پروژه های تاریخی و فرهنگ یادمانی سال 2019 پشتیبانی مالی می شود.

چرا این موضوع برای ما و سیاست مهاجرتی و همگرایی (انتگراسیون) در آلمان مهم است؟

هنگامی که در آلمان و برلین از مهاجرت سخن گفته می شود، اغلب منظور مهاجرت کاری و سرنوشت کارگران مهاجر در دهه 1960 است. امروزه اما مهاجرت کاری کلاسیک تحت الشعاع شکل نوینی از تحرک انسان ها قرار گرفته است. زیر تاثیر تحرکات جاری پناهجویان در سطح جهانی و اروپا، جامعه ایرانیان در آلمان قصد دارد که با درنظرداشت مساله «گوناگونی»، دیدگاه دیگری در رابطه با تحرک انسان ها و مهاجرت را مطرح کند.

برلین پس از هامبورگ و نوردراین وستفالن یکی از مرکزهای مهم در آلمان است که آنجا بیشترین تعداد ایرانیان متمرکزند. طبق آمارهای رسمی، شمار ساکنان ایرانی تبار برلین بالغ بر 25 هزار نفر می شود. نقطه ثقل این پروژه هنرمندان و فرهنگ آفرینان ایرانی تبار برلینی اند. قرار است مصاحبه هایی چندرسانه ای با گروهی شامل 15 تا 25 نفر از این هنرمندان و فرهنگ آفرینان صورت بگیرد و سپس بصورت نمایشگاه سیار در برلین به نمایش گذاشته شود. گشایش این نمایشگاه در نوامبر 2019 خواهد بود.

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

ایون زیندل, مسئول پروژه

ایون زیندل از سال 2012 در هامبورگ و برلین مشغول به کار و پژوهش در رابطه با فن های دیجیتال، از جمله بمثابه همکار علمی موزه دولتی در برلین است. به همین منظور او طرح جامعی برای کار آموزشی در فوروم هومبولت ارائه کرده است. خانم زیندل مقاله هایی در رابطه با امکانات ارائه هنر و فرهنگ غیرمادی و نیز فنآوری های نوین هنری از جمله واقعیت مجازی/واقعیت افزوده در پردازش مجموعه های گردآوری شده بصورت دیجیتالی منتشر کرده است. از آغاز 2018 او بعنوان همکار هنری دانشگاه هنرهای برلین فعالیت دارد. در فعالیت های هنرگردانی و نمایشگاه گردانی، خانم زیندل به گفتگو اهمیت ویژه ای می دهد. او بخاطر طرح اش زیر عنوان Performing Encounter در سال 2015 و 2016 از سوی شهرداری برلین کمک پژوهشی دریافت کرده است. ایشان همچنین از کمک هزینه «جمعیت نوین هنرهای تجسمی» برلین برخوردار شده است. افزون بر این، او بخاطر شرکت در برنامه art, science & business در سال 2018 از کمک هزینه آکادمی Schloß Solitude برخوردار شده است.

E-Mail: yvonne.zindel@iranischegemeinde.de

در جستجوی صدراعظم آینده: همگرایی از راه مشارکت و فعالیت داوطلبانه

By پروژه های پایان یافته  No Comments

هدف ما این است که فعالیت های داوطلبانه و مشارکت شهروندی در جامعه آلمان را، در بین جامعه ایرانی و افغانستانی تبار تقویت کنیم.

به ویژه می خواهیم که جوانان را به مشارکت فعال در گفتگوها و بحث های سیاسی تشویق کنیم.

اغلب برای تازه واردان به جامعه آلمان، دنبال کردن بحث و گفتگوهای اجتماعی و شرکت در آنها –هر چند که این گفتگوها و موضعگیری ها به شدت بر زندگی خود این افراد تاثیر می گذارد- دشوار است. حتی جوانان متعلق به نسل های بعدی افرادی که به آلمان مهاجرت کرده اند، اغلب جرات شرکت فعال در امور سیاسی و نقش آفرینی اجتماعی را ندارند. به همین دلیل، گستره سیاست و مدیریت در آلمان دو بخش بزرگی اند که گوناگونی اجتماعی در آنها تا کنون بازتاب اندکی داشته اند. ما براین باوریم که همگرایی (انتگراسیون) اجتماعی تنها هنگامی موفق خواهد شد که مدیریت و گستره سیاست نیز درهای خود را به روی چندفرهنگی بودن بگشاید و همه آرای موجود در جامعه آلمان در فرآیند شکل بخشیدن به سیاست، مشارکت داشته باشند.

ما براین باوریم که «کسی که می شنود و شنیده می شود و از این راه از لحاظ اجتماعی ارج می بیند، می تواند تجربه های مثبت خود را به محیط و افراد پیرامون خویش سرایت دهد». بنابراین هدف ما در پروژه «همگرایی از راه مشارکت سیاسی و فعالیت داوطلبانه – در جستجوی صدراعظم آینده» ایجاد شبکه ای میان سیاستمداران و نقش آفرینان جامعه مدنی از یکسو و جوانان ایرانی و افغانستانی تبار از سوی دیگر است.

البته هدف ما تنها این نیست که از کار سیاسی نمایندگان در آینده پشتیبانی کرده، بلکه همچنین می خواهیم درک و فهم از فرهنگ بحث و گفتگو در جامعه آلمان را نیز تقویت کنیم. از جمله این که بحث های سیاسی در آلمان چگونه صورت می گیرند؟ چگونه می توان به موضعی مشخص در این بحث ها دست یافت و از این مواضع در برابر دیگران دفاع کرد؟ همچنین قصد داریم که جوانان علاقمند را در چارچوب دوره های کارآموزی به نهادهای نمایندگی سیاسی در همه سطوح متصل کنیم. ما می خواهیم چشم اندازهایی برای یک فعالیت مثبت سیاسی در جامعه آلمان را نشان داده و جوانان را با سرمشق های الهامبخش آشنا کنیم.

مخاطبان ما کیستند؟

در درجه اول جوانانی از بین مهاجران و تازه واردان و نیز نمایندگان و نهادهای نمایندگی در گستره سیاست، مدیریت و جامعه مدنی، بطور ویژه از برلین و براندنبورگ و البته سراسر آلمان، مخاطبان ما به شمار می آیند. ما می خواهیم شرکت کنندگان در این پروژه را تقویت کرده و راه دستیابی آنان به فرآیندهای شکل بخشی به سیاست و جامعه مدنی را به روی آنان بگشاییم. به ویژه می خواهیم دختران جوان و زنان را در این پروژه فعال کنیم، به گونه ای که دستکم نیمی از شرکت کنندگان را تشکیل دهند.

دمکراسی یعنی تصمیم گیری به وسیله افرادی که این تصمیم ها شامل حال شان می شود

کارل فریدریش فون ویتسکر(فیزیک دان آلمانی، فیلسوف دانش و پژوهشگر امور صلح (1912 - 2007

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

آنه ماری براک

مسئول پروژه خانم آنه ماری براک، تحصیل کرده رشته های اسلام شناسی، سیاست و جامعه شناسی از فرایبورگ، اصفهان و پرینستون می باشد و در دوران دانشجویی در انستیتوهای مختلف کار کرده است. او سالها در برلین به عنوان مترجم و استاد فارسی کار کرده است. او در کنار فعالیت به عنوان مسئول پروژه در IGD روی دکترای ایران شناسی خود هم کار می کند.

تلفن:030/89895235
ایمیل: anne-marie.brack@iranischegemeinde.de

کار داوطلبانه مهاجرین برای پناه جویان

By پروژه های پایان یافته  No Comments

“جامعه ایرانیان در آلمان” عضو “اتحادیه فدرال انجمن های مهاجرین” می باشد و در پروژه “کار داوطلبانه مهاجرین برای پناه جویان” به همراه ۵ جامعه دیگر با این اتحادیه همکاری میکند.

هدف پروژه جستجو و آموزش ۱۰ تا ۱۵ نفر برای حل مشکلات ابتدایی پناه جویان است که مایل به کار افتخاری در انجمنهای ایرانیان و افغانها می باشند.

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

راشل کلارک دارای ۲۰ سال سابقه مدیریت پروژه های بین فرهنگ ها در آلمان و اروپا و ۵ سال مدیریت در جامعه همکاری بین المللی در لائوس در جنوب شرقی آسیا است. خانم کلارک که تبار اسکاتلندی دارد، Storytelling Coach است و مدیریت Storytelling Arena (که یک پلاتفرم چندزبانه در رابطه با هنر تعریف و حکایت درباره موضوعات معاصر است) و نیز Storytelling Arena Potsdam را بعهده دارد. خانم کلارک، کارشناس ارشد کارگردانی و زبان آلمانی است و از اوت ۲۰۱۵ در پروژه هایی در رابطه با افراد پناهجو یا خارجی تبار از آسیا نقش فعال داشته است.
تلفن: 0151/53563596
ایمیل:  rachel.clarke@iranischegemeinde.de

ارزش های تو، ارزش های من، ارزش های ما

By پروژه, پروژه های پایان یافته  No Comments

جامعه ایرانیان در آلمان ما در چارچوب پروژه «ارزش های تو، ارزش های من، ارزش های ما » می کوشیم، گفتگوهایی بر سر ارزشها بین مهاجران، پناهجویان و نمایندگان جامعه میزبان در برلین و براندنبورگ به راه اندازیم. در جریان این پروژه برنامه هایی مانند نشست های بحث و گفتگو، میزگرد، جلسات حکایت گویی و غیره در نظر گرفته شده اند.
قصد ما آن است که به جای گفتگو درباره همدیگر، با یکدیگر صحبت کنیم. در همین رابطه می خواهیم که گفتگویی بر سر ارزش ها بین شرکت کنندگان در آن ترتیب دهیم که همگی در جایگاهی برابر قرار دارند. ما بر این باوریم که فرهنگ های دیگر، که حامل ارزش هایی مشابه و متفاوت اند، در روند گفتگو بر سر ارزش ها شرکت باید داده شوند. ارائه تعریفی از ارزش های مشترک و یا ایجاد یک مجموعه ارزش های مشترک شالوده امر جمعی ما و زندگی مشترک اجتماعی ما را تشکیل می دهد.

قانون اساسی و نظم آزادی خواهانه و دمکراتیک شالوده جامعه ما را تشکیل می دهد. برابر حقوقی، فعالیت های داوطلبانه، مشارکت شهروندان، تکثرگرایی، آزادی و فردیت ارزش های بارز نظم اجتماعی ما را تشکیل می دهند. اما ما بر این باوریم که

قانون اساسی و نظم آزادی خواهانه و دمکراتیک شالوده جامعه ما را تشکیل می دهد. برابر حقوقی، فعالیت های داوطلبانه، مشارکت شهروندان، تکثرگرایی، آزادی و فردیت ارزش های بارز نظم اجتماعی ما را تشکیل می دهند. اما ما بر این باوریم که قانون اساسی با بیست ماده اولیه اشدر یک بحث ارزشی ناکافی است. البته این قانون در اساس قاعده ها و هنجارهایی را تنظیم کرده است، اما ارزش های هنجاری انتزاعی باقی مانده اند. همزیستی ما به وسیله شمار زیادی از ارزش ها تعیین می شود. میهن یکی از این ارزش ها، در کنار شمار زیادی از ارزش های دیگر مانند خانواده، اجتماع، همبستگی، نوع دوستی، تساهل، احترام گذاری، فرهنگ پذیرش و استقبال است. همه این ارزش ها تعیین کننده همزیستی ما با هم اند، بی تفاوت به این که آیا خانواده های ما از صدها سال پیش به این سو در این جامعه زندگی می کنند، یا دهه ها و یا مدتی کوتاه تر.

جامعه میزبان می بایست به حرف های مهاجران گوش دهد و حزف های خود را به گوش آنان برساند. ما بر این باوریم که می بایست کوشید، فرهنگ ها و سنت های دیگر را از درون خودشان درک کرد و نه فقط برپایه نظریه ها و هنجارهای اروپا محور. بحث های انتگراسیون اغلب به صورت یکجانبه صورت می گیرند. ثروت فرهنگی، اقتصادی و انسان گرایانه ای که مهاجران با خود به همراه می آورند، اغلب در این بحث ها گم و ناپیدا می شود. برعکس می بایست در بحث های اجتماعی درباره ارزش ها وارد کرد. به طور مثال پیوندهای خانوادگی، همبستگی، ارتباط بین فرهنگی، احترام، پذیرا بودن فرهنگ های دیگر جزو بسیاری از فرهنگ های مهمان هستند. همه این ها ارزش هایی اند که در این بحث باید دخیل باشند و ما می توانیم به وسیله این ارزش ها از یکدیگر بیاموزیم.

میهن، جایی است که من درک اش می کنم و مرا درک می کنند

کارل تئودور یاسپرسرونکاو و فیلسوف آلمانی 1883-1969

اداره پناهندگان و مهاجرین (بامف) این پروژه ما را به عنوان پروژه همگرایی ماه ژانویه 2020 معرفی کرده است

پشتیبانان مالی و شریکان در این پروژه

مسئول پروژه

آنه ماری براک

مسئول پروژه خانم آنه ماری براک، تحصیل کرده رشته های اسلام شناسی، سیاست و جامعه شناسی از فرایبورگ، اصفهان و پرینستون میباشد و در دوران دانشجویی در انستیتوهای مختلف کار کرده است. او سالها در برلین به عنوان مترجم و استاد فارسی کار کرده است. او در کنار فعالیت به عنوان مسئول پروژه در IGD روی دکترای ایران شناسی خود هم کار میکند

تلفن: 89 895 235 030
ایمیل: anne-marie.brack@iranischegemeinde.de