چهارشنبه سوری در برلین

جامعه ایرانیان در آلمان چهارشنبه سوری را در برلین جشن می گیرد. برای اطلاع از تاریخچه این جشن می توانید به لینک زیر مراجعه کنید: https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C اطلاعات دقیق تر در Weiterlesen

روز جهانی زن خجسته باد

8 مارس روز جهانی زن را به همه زنان، به ویژه بانوان عزیز عضو جامعه ایرانیان در آلمان صمیمانه شادباش می گوییم.