Category

بیانیه های مطبوعاتی 

اول ماه مه روز جهانی کارگر

By بیانیه های مطبوعاتی , عمومی No Comments

در اوایل سال 1886 ، دقیقاً 30 سال پس از تظاهرات گسترده در استرالیا در اول ماه مه 1856، اتحادیه‌های کارگری آمریکای شمالی خواستار اعتصاب عمومی به مدت چند روز شدند.

دلایل اصلی این اعتصاب، شرایط نامناسب کار و حقوق ناعادلانه کارگران صنعتی بود.

از آن زمان، هر ساله در بسیاری از کشورها، این روز به عنوان روز کارگر گرامی داشته می شود و برگزارکنندگان خواستار همبستگی، عدالت اجتماعی و فرصت های برابر برای کارگران می‌شوند.

هم اکنون 135 سال بعد از آن، هنوز در بسیاری از کشورها، از جمله در ایران، حقوق کارگران به اندازه کافی در نظر گرفته نمی شود و هرگونه اعتراض موجه‌ای، می تواند عواقب قانونی سختی را در پی داشته باشد.

امسال اول ماه مه همزمان است با دوران پاندمی ویروس کرونا.

حقوق بگیران با اخراج‌های گسترده، کار کوتاه مدت، اجاره‌های بالا و افزایش قیمت مواد غذایی، دست و پنجه نرم می‌کنند.

افرادی که در مشاغل نامطمئن و بی‌ثبات استخدام شده اند و درآمد کمی دارند، به سختی می توانند با درآمد ناچیزشان، زندگی کنند و همواره به کمک های دولتی وابسته هستند.

طبق نظرسنجی ها، تقریباً از هر 5 نفر، یک نفر در بخشهای با مزد پایین، کار میکند

به طور خاص، شهروندانی که عقبۀ مهاجرت دارند، در این دوران، بیشتر تحت فشار قرار می گیرند و اغلب به عنوان کارگر موقت یا از طریق قرارداد کاری با شرکتهای واسطه و سودجو، با دستمزد پایین، استخدام می شوند.

“جامعه ایرانیان آلمان” نیز از تأثیرات منفی این همه‌گیری، مصون نبوده است. بطور مثال:

بسیاری مجبور شدند در محیط کار با چالش های جدیدی روبرو شوند یا به “کار کوتاه مدت” بپردازند.

حتی برخی شغل خود را از دست دادند.

همچنین این همه‌گیری، زندگی دانشجویان ایرانی با “اجازه اقامت دانشجویی” را که باید در کنار تحصیل برای تامین زندگیشان کار کنند، نیز دشوار کرده است.

 این پاندمی همچنین نشان می دهد که شکاف بین فقیر و غنی، آشکارا چقدر در حال گسترش است و در حالی که خیلی از شرکتها در معرض ورشکستگی قرار دارند ، برخی از این بحران سود جسته‌اند و در این وضعیت، به طرز چشمگیری ثروتمند شده‌اند.

اکنون، در این دوران متحول و دگرگون کرونایی، وقت آن است که بار دیگر از خود بپرسیم که:

در کدام جامعه می خواهیم در آینده با هم زندگی کنیم، در یک جامعه با همبستگی، جامعه‌ای عادلانه‌تر، پایدار با فرصت‌های برابر، بدون نژادپرستی و تبعیض و یا در یک جامعه ناامن؟ جامعه ناامنی که نئولیبرالیسم برایمان رقم زده است! در کدام جامعه؟

درباره “جامعه ایرانیان در آلمان”

جامعه ایرانیان در آلمان (IGD) یک انجمن سراسری از ایرانیان و ایرانی‌تبارهای مقیم آلمان است که در سال 2010 در برلین تاسیس شد.

طبق اساسنامه IGD ، این تشکل برای تقویت و پیشبرد علایق ایرانیان مقیم آلمان و همچنین مشارکت و همزیستی بیشتر آنها در جامعه آلمان، می‌کوشد.

این انجمن، مستقل، غیرحزبی، غیر فرقه‌ای و با گرایش سکولار میباشد

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

By بیانیه های مطبوعاتی , عمومی

جامعه ایرانیان در آلمان، ٢١فوریه ٢٠٢٠، روز جهانی زبان مادری را گرامی می دارد.

یونسکو این روز را در سال ٢٠٠٠ به این دلیل نام گذاری کرد که نزدیک به نیمی از زبان های دنیا در معرض نابودی قرار دارند. با هدف «پشتیبانی از تنوع زبانی و فرهنگی و چندزبانه بودن» در این روز، زبان هایی که در سراسر دنیا در میان اقلیت هایی با جمعیتی کمتر از ده هزار نفر رایج اند، پاس داشته می شوند. یونسکو این روز را به یاد قربانیان تظاهراتی در ٢١فوریه ١٩٥٢در پاکستان برگزیده است. علت برپا شدن تظاهرات آن بود که حکومت وقت پاکستان زبان اردو را که زبان رسمی تنها سه درصد جمعیت این کشور بود، بعنوان یگانه زبان رسمی این کشور اعلام کرد.

جامعه ایرانیان در آلمان بنا به سه دلیل که از این تحول تاریخی سرچشمه می گیرند، این روز را گرامی می دارد:

نخست در جامعه ای که 25% شهروندان آن پیشینه مهاجرتی دارند، کاربرد و پشتیبانی از زبان مادری در کنار زبان آلمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از نگاه یک اتحادیه سراسری سازمان های مهاجران، می کوشیم بر اهمیت آموزش زبان مادری و چندزبانه بودن به مثابه کلیدی برای همگرایی (انتگراسیون) و مشارکت بهتر، درک متقابل نیک تر و غنای تنوع فرهنگی تاکید کنیم.

دوم از آنجا که بسیاری از ما به زبان پارسی سخن می گوییم، می کوشیم که این زبان در برنامه درسی مدرسه های آلمان گنجانده شده و نیز مانند نمونه هامبورگ بعنوان رشته درسی انتخابی درمدرسه ها پذیرفته شود.

سوم ما ایرانیان و ایرانی تباران که حامل تجربه هایی از یک کشور چندزبانه و چندقومی هستیم، می خواهیم به این مناسبت زبان های پرشماری را که در ایران و منطقه ای که ایران در آن قرار گرفته، گرامی بداریم.

به مناسبت سالگرد حمله تروریستی در هاناو

By بیانیه های مطبوعاتی , عمومی

«کلمات  قادر به بیان آن رنجی نیستند که من احساس می کنم» نیکولسکو پام.

«وقتی پدرو مادرت بمیرند، تو یتیمی، وقتی همسرت بمیرد، تو بیوه یی. وقتی پسرت  بمیرد تو دیگر هیچ کس نیستی»

 Vili Viorel Păun پدر یکی از قربانیان ترور۱۹ فوریه در هاناو 

یک سال از ترور راسیستی در هاناو گذشته است. ۱۹ فوریه سال گذشته  یک تروریست افراطی نژادپرست در دو منطقه در شهر هاناو،  ۹ انسان مهاجرتبار را به قتل رسانید.

 ما جامعه ایرانیان در آلمان در کنار بستگان و دوستان قربانیان در سوگ نشسته ایم و با آنان احساس همدردی می کنیم. ما به مانند آنان از این عمل شرم آور و ضد انسانی خشمگینیم و مانند آنان برایمان غیرقابل درک است که چرا تا به امروز به پرسش های  بسیاری از بستگان قربانیان، که هنوز در شوک هستند، پاسخی  داده نشده است.

 احسان جعفری رییس هیات مدیره جامعه در آلمان با اشاره به این اقدام ننگین تاکید می کند: باید بحث و گفتگویی در سطح جامعه آلمان، درباره پدیده ساختاری، نژادپرستی، یهودی ستیزی، اسلام ستیزی و کولی ستیزی انجام گیرد تا نشان داده شود که چگونه می توان با این پدیده ضد انسانی مقابله کرد. سال گذشته در کمال  ناباوری پی بردیم که چندین گروه راسیستی و راستگرای افراطی در میان کارمندان پلیس افشا شده است. تا آنجا  که ما می‌دانیم تهدید به قتل هم با امضای NSU در صفوف ماموران امنیتی  بوده است. این افشاگری‌ها سبب نااطمینانی در بین مهاجرین و مهاجرتبارها گشته است. این رویدادها یک چیز را نشان میدهد: فضای تهدید همچنان باقی است و تعداد سوءقصد ها  با انگیزه های راسیستی  رو به افزایش است و آمادگی گروه‌های راستگرای افراطی برای اقدامات خشونت‌آمیز ادامه دارد.

ما این تحولات را با نگرانی دنبال می‌کنیم و اعلام می داریم برای آنکه ترور هایی به مانند شهر هاناو انجام نگیرد باید جداً علیه گروه‌های راست افراطی اقدام کرد. او همچنین تاکید می کند ترور راست گرایان افراطی تنها به مهاجرین مربوط نمی‌شود بلکه خیلی بیشتر از آن به آزادی و دمکراسی در آلمان ارتباط دارد.

احسان جعفری می گوید: به عنوان سازمان مهاجرین ومهاجرتبارها، ما اعتراض خودمان را علیه هر شکلی از نژادپرستی اعلام می داریم و میخواهیم و وظیفه داریم از خانواده‌ها و بستگان قربانیان ترور در هاناو حمایت شود. ما  نام های قربانیان این کشتار ننگین را فراموش نمی کنیم و همراه با کنفرانس سراسری سازمان های مهاجرین همبستگی مان را با باقی ماندگان و بستگان قربانیان اعلام می داریم و به طور کامل از خواستهای «گروه ابتکار ۱۹ فوریه هاناو» درباره  یادآوری، عدالت، روشنگری و پیامدها پشتیبانی می کنیم.  از طریق «گروه ابتکار ۱۹ فوریه هاناو» می توانید شما هم (شما هم می توانید) از بستگان قربانیان حمایت کنید!

موضعگیری جامعه ایرانیان در رابطه با ترورهای نیروهای اسلام گرا در اروپا

By بیانیه های مطبوعاتی 

در رابطه با ترورهای نیروهای اسلام گرا در اروپا

 

جامعه ایرانیان در آلمان ترورهای نیروهای اسلام گرا که در هفته های اخیر در فرانسه، انگلستان، آلمان، افغانستان و اتریش اتفاق افتاده، به شدت محکوم می کند. این ترورها جنایت علیه بشریت به شمار آمده و حمله آشکار به ارزش های جهان شمول حقوق بشر و دمکراسی است.

 رشد بنیادگرایی اسلامی و سواستفاده از جوانان خارجی تبار

ما با نگرانی شاهد اوج گیری بنیادگرایی اسلامی در سراسر دنیا، از جمله در اروپا و اینجا در آلمان هستیم. این نیروها تلاش می کنند با پنهان شدن در پشت نهادها و نمادهای مذهبی و سوءاستفاده از فضای دمکراتیک حاکم بر جامعه های میزبان، بخشی از جامعه مهاجران و پناهجویان -بویژه جوانان- را که از تبعیض ها، محرومیت ها، تهاجم های نژادپرستانه و گاه مشکل هویتی در جامعه میزبان رنج می برند، به اندیشه های نفرت پراکن و ضد انسانی خود جلب کنند

چگونگی گسترش شبکه های تروریستی در اروپا

بنیادگرایان اسلامی بر آنند که دمکراسی و ارزش های دمکراتیک جامعه میزبان و نیز تجربه های راسیستی و تبعیض گرایانه در زندگی روزمره مهاجران، بویژه جوانان خارجی تبار را عامل اصلی مشکلات آنان نشان دهند. متاسفانه این نیروها تا کنون توسط نهادهای دولتی-امنیتی،  بنا به ملاحظات سیاسی تحمل شده اند. در سال های گذشته افراد زیادی برای «جهاد اسلامی» به مناطقی در عراق و سوریه رفته و به داعش و در نهایت به دولت اسلامی پیوستند که اکنون به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی باز می­گردند. مدتهاست که شماری از نهادهای بظاهر مذهبی توسط دولت های خارجی در خاک آلمان مورد استفاده ابزاری برای نفرت پراکنی، یهود­ستیزی، بنیادگرایی و یا ایجاد امکانات لجستیکی برای ترور قرار گرفته اند. هر ساله به مناسبت «روز قدس» تظاهراتی در برلین برگزار می شود که شعارهای عمده آن نفرت پراکنی و یهودستیزانه است. در کنار این فعالیتهای تخریبی شماری از نهادهای اقتصادی نیز برای پولشویی در آلمان و اروپا ایجاد شده اند. بدین ترتیب اسلام گرایان توانسته اند در قالب نهادهای مذهبی، اقتصادی و سیاسی در آلمان و سراسر اروپا شبکه تروریستی خود را گسترش دهند و به تهدیدی جدی برای دمکراسی بدل شوند. ازینرو مبارزه با این نیروها به عملِ متحدِ همه نیروهای دمکراتیک و جدیتی بیش از آنچه تا کنون بوده، نیازمند است. 

مبارزه فرهنگی و اجتماعی در کنار راهکارهای امنیتی سیاسی

لازم به تاکید است که مبارزه با بنیادگرایی اسلامی نمی تواند جدا از مبارزه با دیگر گرایش های افراطی، از جمله نژادپرستی،  راست افراطی، نئونازیستها و فاشیستها باشد و بدیهی است که روبرو شدن و  ستیز با بنیادگرایی اسلامی تنها راه حل های امنیتی و سیاسی ندارد. بدون از بین بردن زمینه های اجتماعی و فرهنگی پیدایش و رشد آن، این مبارزه به نتیجه نخواهد رسید. تقویت و پشتیبانی از نهادهای سکولار و دمکراتیک متعلق به جامعه مهاجران و خارجی تباران در آلمان و اروپا و ایجاد دورنمایی برای مشارکت در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی-آموزشی بویژه برای کودکان، نوجوانان و جوانان  خارجی تبار یکی از راه های موثر پیشگیری از گرایش به افراط گرایی اسلامی است. 

 

بیانیه مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی پناهجو

By بیانیه های مطبوعاتی 

بیانیه مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی پناهجو

 

جامعه ایرانیان در آلمان روز جهانی پناهجو را که 19 سال پیش از طرف سازمان ملل متحد تعیین شد، گرامی می دارد.

طبق داده های کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان (UNHCR) پایان سال 2019 حدود 71 میلیون نفر در سراسر دنیا در حال مهاجرت بوده اند  که 70 درصد آنان را به اصطلاح مهاجران داخلی تشکیل می دهند. مهاجران داخلی به کسانی گفته می شود که در درون کشورشان ناچار به مهاجرت و فرار شده اند. به گفته آقای احسان جعفری، رییس هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان «بر اساس این آمار، شمار کسانی که به اروپا و آلمان در سال های گذشته پناه آورده اند، بسیار ناچیز است».

سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان به رسم هرساله به مناسبت روز جهانی پناهجویان گزارش سالانه ای منتشر می کند. امسال در این گزارش برای چندمین بار توجه جامعه جهانی به «بحران های فراموش شده» و فاجعه های بشری مانند یمن جلب خواهد شد، زیرا براساس برآوردهای جاری از سوی دفترهای وضعیت اضطراری متعلق به سازمان ملل در سال 2020 حدود 168 میلیون انسان نیازمند به کمک های بشردوستانه بوده اند.

به گفته آقای جعفری «بیم آن می رود که شمال جهانی به دلیل بحران کرونا این انسان ها و بحران ها را بیش از پیش فراموش کرده و هیچکس نمی توان به گونه ای واقع بینانه برآورد کند که بیماری فراگیر جهانی در جنوب جهان چه تاثیراتی برجای خواهد گذاشت». ما با این بیانیه می کوشیم این آرزوی خود را ابراز کنیم که امید است تغییر پارادایم در مدل های زندگی و اقتصادی درمنطقه «شمال جهان»، که توسط بیماری فراگیر کرونا شتاب یافته، در منطقه «جنوب جهان» نیز به اتخاذ تدبیرهای پایدار، عادلانه و مبتنی بر همبستگی بیانجامد.

 

به مناسبت روز بین المللی کودک

By بیانیه های مطبوعاتی 

احسان جعفری، رییس هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان در یک موضعگیری به مناسبت اول ژوئن روز جهانی کودک گفته است: «در روزگار بحرانی مانند شرایط کنون، نباید آسیب پذیرترین گروه اجتماعی -یعنی- کودکان فراموش شوند».

تا سال 2018 روز جهانی کودک در ایالت های غربی آلمان روز 20 سپتامبر و در ایالت های شرقی بنابر سنت های سوسیالیستی بلوک شرق، روز اول ژوئن، روز بین المللی کودکان گرامی داشته می شد. از دو سال پیش به این سو خوشبختانه هر دو روز جشن گرفته می شود، چرا که به گفته آقای جعفری «کودکان والاترین ثروت بشری اند و در واقع هر روز سال می بایست به کودکان و حقوق آنان بپردازیم».

و پرسش این است که اکنون کودکان در سراسر جهان چه وضعی دارند؟ با وجود این که در سال 2016 هدف هایی جهانی برای توسعه پایدار تعیین شده اند که تا سال 2030 باید برآورده شوند، کودکان در منطقه «جنوب» سیاسی جهان کماکان از فقر و مشکلات شدید تغذیه ای رنج می برند. و مساله آموزش برای همه و یا کیفیت یکسان آموزشی برای همه حتی در منطقه «شمال» سیاسی جهان نیز همواره تضمین شده نیست. در بحران جاری ما شاهد بحث هایی درباره ظرفیت های ناموجود دیجیتالی مدرسه ها هستیم. فقر کودکان نیز به دلیل بسته شدن مرکزهای کمک رسانی به افراد کم بضاعت و مراکز مراقبت از کودکان دوباره به مرکز توجه این بحث ها تبدیل شده است.

جامعه ایرانیان در آلمان از این فرصت بهره جسته و همه بزرگسالان را به احساس مسئولیت در فعالیت های اقتصادی پایدار، جلوگیری از دگرگونی های اقلیمی، حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس ها و همه بوم سازگان (اکوسیستم) ها و محافظت از گوناگونی زیستی فرامی خواند. ما، یعنی نسل مادران و پدران و مادربزرگان و پدربزرگان، موظفیم در برابر رفتار غیرمسئولانه در برابر کره زمین و منابع اش بایستیم، تا ادامه زندگی برای کودکان مان و کودکان آنان امکانپذیر باشد. جامعه ایرانیان در آلمان امیدوار است که بحران جهانی کرونا در این رابطه، همانند دیگر عرصه ها، شتاب دهنده تحولاتی باشد که از مدت ها پیش می بایست صورت می گرفته اند.

به مناسبت اول ماه مه روز کارگر

By بیانیه های مطبوعاتی 

به مناسبت اول ماه مه روز کارگر

جامعه ایرانیان در آلمان روز  جهانی کارگر را به همه شادباش می گوید.

در حال حاضر روز کارگر در بسیاری از کشورهای جهان بعنوان تعطیل عمومی به رسمیت شناخته شده است. در بسیاری از کشورها در کنار مراسم جشن، تظاهرات برای کسب حقوق کارگران برگزار می شود چرا که این حقوق هنوز به اندازه کافی در بسیاری از کشورهای جهان رعایت نمی شود.

از لحاظ تاریخی روز کارگر به تظاهراتی در چارچوب جنبش کارگری در شمال آمریکا در سال 1886 بازمی گردد. هدف این تظاهرات محدود کردن ساعات کار روزانه به هشت ساعت بود. ازینرو از آن پس، روز کارگر  به نمادی برای بهبود همه جانبه حقوق کاری بدل شده است. در جمهوری فدرال آلمان روز اول ماه مه از سال 1945 بعنوان تعطیل رسمی به رسمیت شناخته شده است.

امروزه بویژه در این دوران شیوع جهانی بیماری واگیردار کرونا متاسفانه شمار اندکی از مردم در سراسر جهان از دستاوردهای حقوق کاری مانند تنظیم ساعات کار، پرداخت حقوق در دوران بیماری، حفاظت از اخراج یا پول دوران بیکاری -که در برخی کشورهای اروپایی وجود دارد- برخوردارند. در کشورهای پیشگفته در کنار کارگران، همچنین کل جامعه از استاندارد بالای حقوق کارگران سود می برد، چرا که جلوی نارضایی اجتماعی از طریق تدبیرهای سیاسی اجتماعی، مانند تامین حقوق دوران کار کوتاه وقت در آلمان، به روشنی گرفته می شود.

با این حال باید گفت که در سه دهه گذشته می توان در آلمان و نیز در سراسر اروپا شاهد گرایشی برای محدود کردن قانون کار و از این طریق تهدید صلح اجتماعی بود. در این رابطه از جمله از موضوعاتی مانند مهاجرت و پناهجویی استفاده ابزاری شده و امکان ورود بسیاری از مهاجران و پناهجویان به بازار کار دشوار می شود. هم زمان یک بخش اقتصادی با دستمزد اندک به منظور  کاهش حقوق در بسیاری از محل های کار شکل گرفته است. این وضعیت دامنگیر بسیاری بخش ها -که در بحران کرونا بعنوان بخش های دارای اهمیت سیستمی و ضروری شناخته شده اند- نیز می شود. چنین سیاست محدود کننده حقوق کاری، به اجبار به تضعیف همبستگی اجتناب ناپذیر اجتماعی می انجامد و پیامد آن تقویت جریان های پوپولیستی و نژادپرستانه است.

بنابراین زمان آن فرارسیده، همانگونه که پیامدهای بیماری واگیردار جهانی کرونا نیز به شکل حادی روشن ساخته اند، مواضع کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه گسترش و برابرسازی حقوق کارگران و کارمندان را با تمام نیرو پیش برد. از پس بزرگترین چالش های زمان ما تنها از طریق تلاش مشترک می توان برآمد. بنا به این دلایل پیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم گیری ها و تدبیرهای سیاسی مبتکرانه و پایدار با سمتگیری اجتماعی هستیم، تا بتوان اروپایی همبسته، جامعه گرا و عادلانه ایجاد کرد. آلمان می تواند و باید در این رابطه نقش پیشاهنگ را بعهده گیرد . سازمان های مهاجران نیز می توانند بی تردید بعنوان بخشی از کنشگران مهم اجتماعی نقش ضروری خود را در این زمینه بازی کنند.

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

By بیانیه های مطبوعاتی 

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

جامعه ایرانیان در آلمان، ٢١فوریه ٢٠٢٠، روز جهانی زبان مادری را گرامی می دارد.

یونسکو این روز را در سال ٢٠٠٠ به این دلیل نام گذاری کرد که نزدیک به نیمی از زبان های دنبا در معرض نابودی قرار دارند. با هدف «پشتیبانی از تنوع زبانی و فرهنگی و چندزبانه بودن» در این روز، زبان هایی که در سراسر دنیا در میان اقلیت هایی با جمعیتی کمتر از ده هزار نفر رایج اند، پاس داشته می شوند. یونسکو این روز را به یاد قربانیان تظاهراتی در ٢١فوریه ١٩٥٢در پاکستان برگزیده است. علت برپا شدن تظاهرات آن بود که حکومت وقت پاکستان زبان اردو را که زبان رسمی تنها سه درصد جمعیت این کشور بود، بعنوان یگانه زبان رسمی این کشور اعلام کرد.

جامعه ایرانیان در آلمان بنا به سه دلیل که از این تحول تاریخی سرچشمه می گیرند، این روز را گرامی می دارد:

نخست- از نگاه یک اتحادیه سراسری سازمان های مهاجران، می کوشیم بر اهمیت آموزش زبان مادری و چندزبانه بودن به مثابه کلیدی برای همگرایی (انتگراسیون) بهتر و درک دقیق تر این روند تاکید کنیم.

دوم- از آنجا که بسیاری از ما به زبان پارسی سخن می گوییم، می کوشیم که این زبان در برنامه درسی مدرسه های آلمان گنجانده شده و نیز مانند نمونه هامبورگ بعنوان رشته درسی انتخابی د رمدرسه ها پذیرفته شود.

سوم- در کنار زبان پارسی می کوشیم که زبان دری و نیز همه زبان های مادری دیگر در سراسر دنیا مورد پشتیبانی قرار گیرند. ما ایرانیان و ایرانی تباران که حامل تجربه هایی از یک کشور چندزبانه و چندقومی هستیم، می خواهیم به این مناسبت زبان های پرشماری را که در ایران و منطقه ای که ایران در آن قرار گرفته، گرامی بداریم.

 

بیانیه مطبوعاتی درباره سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکرایینی در ایران

By بیانیه های مطبوعاتی 

>درباره سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکرایینی در ایران

بار دیگر اندوه و درد بی پایان، دامان و جان زخم خورده مردم هماره ستمدیده و رنجدیده ایران را فراگرفت. این بار آتش پدافند هوایی کشور تحت فرماندهی سپاه پاسداران با سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکرائینی، خانواده های ۱۷۶ انسان بی گناه و شریف ایرانی و شماری از شهروندان کشورهای دیگر و در پیامد آن بخش بسیار بزرگی از مردم ایران را در سراسر جهان به سوگ نشاند.

متاسفانه مسئولین نظامی و سیاسی این واقعه بر آن بودند که در امتداد سیاست همیشگی خود همچون رویدادهای خیزش آبان ماه امسال این بار نیز حقیقت و چگونگی وقوع این فاجعه غم انگیز و جانکاه را پنهان کنند و بی تردید اگر فشارهای بین المللی نبود، احتمالا مسئولیت این اشتباه غیر قابل گذشت را نیز هرگز نمی پذیرفتند.

جامعه ایرانیان در آلمان بدین مناسبت به خانواده ها و بازماندگان جان باختگان این فاجعه ملی و به تمامی ایرانیان در سراسر جهان صمیمانه تسلیت می گوید و خود را در این اندوه بی پایان شریک و در کنار آنان می داند. ما همراه با خانواده ها و بازماندگان داغدار و ده ها میلیون ایرانی دیگر -از جمله هزاران ایرانی نگران ساکن آلمان- و همچنین هم صدا با سازمان ها و کنشگران پرشمار حقوق بشری، خواستار رسیدگی شفاف و هر چه زودتر به این رویداد دلخراش و مجازات مسئولین آن هستیم وهرگونه سرکوب و بازداشت معترضین روزهای اخیر را شدیداً محکوم می کنیم.

ملت بزرگ ایران خواستار و شایسته آزادی، دمکراسی، حکومت قانون، عدالت اجتماعی، نگاهداری از یکپارچگی سرزمینی (تمامیت ارضی) وصلح و همزیستی مسالمت آمیز با همه مردم و کشورهای جهان است. ما ازاین خواستهای مشروع مردم ایران پشتیبانی می کنیم و آرزوی پیروزی و بهروزی آنان را در این راه دشوار، پیچیده و سنگلاخی که سالیان درازی است در آن گام نهاده اند، داریم.

هیات مدیره جامعه ایرانیان درآلمان

اطلاعیه رسانه ای درباره تصمیم دولت ترامپ مبنی بر فسخ قرارداد اتمی با ایران

By بیانیه های مطبوعاتی 

فسخ یک جانبه قرارداد اتمی از سوی ایالات متحد آمریکا بی شک موجب تقویت نیروهای افراطی و جنگ­ طلب و تشدید مسابقه تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه و نزدیک خواهد شد. تجربه سال­ های اخیر نشان داده است که بحران­ های منطقه­ ای می ­توانند به سرعت به نقاط دیگر سرایت کنند. از کمترین پیامدهای تشدید بحران در خاورمیانه می ­تواند گسترش تشنج و ناامنی در اروپا و شدت­ گیری روند مهاجرت به کشورهای این اتحادیه باشد.

Read More