بیانیه مطبوعاتی

١٤ سپتامبر ٢٠٢٣

به مناسبت سالگرد قتل مهسا ژینا امینی در ایران و جنبش انقلابی «زن*، زندگی، آزادی»

یک سال پیش در چنین روزهایی، مهسا ژینا امینی، به بهانه ای واهی، با خشونت توسط گشت ارشاد دستگیر و به قتل رسید. در واکنش به سرنوشت غم انگیز او، در ایران و سراسر جهان جنبشی با شعار «زن*، زندگی، آزادی» برپا شد.

از آن زمان تا کنون، مردم ايران و پيشاپيش همه زنان دلير و رزمجوی ايرانی با عزم راسخ تری برضد ستم، آپارتاید جنسیتی و تبعیض های گوناگون مبارزه می کنند.

در یک سال گذشته جهان شاهد صحنه های دلخراش حمله به تظاهرکنندگان، دستگیری ده ها هزار نفر، شکنجه و اعدام و مرگ های مشکوک تظاهرکنندگان، فشار تحمل ناپذیر به خانواده های جانباختگان، حمله به دانشگاه ها و موسسه های آموزشی، حمله وحشیانه شیمیایی به مدرسه های دخترانه و کودک کشی بوده است. از سوی دیگر شاهد موجی از تظاهرات و برنامه های اعتراضی همبود ایرانیان در خارج از کشور در پشتیبانی از مبارزه مردم ایران برای احقاق حقوق ابتدایی انسانی شان هستیم، که تظاهرات انبوه بطور هم زمان در ده ها متروپل جهان، از جمله تورنتو، لندن و برلین نمونه هایی از آن اند. در کنار همبود ایرانیان در خارج از کشور، افکار مترقی عمومی جهان، فعالان حقوق بشری و سیاست مداران نیز در همبستگی با مردم ایران پا پیش گذاشته و کوشیده اند از راه های گوناگون (از جمله با قبول کفالت سیاسی زندانیان سیاسی) به نجات جان زندانیان سیاسی بشتابند، نقض خشن حقوق بشر در ایران را افشاء کنند و دستگاه سرکوب در ایران را وادار به عقب نشینی سازند.

تجربه یک سال گذشته به افکار عمومی جهان نشان داد که سکوت در برابر نقض حقوق بشر در ایران، به بهانه مناسبات دیپلماتیک بین المللی، تنها باعث تشویق سرکوبگران می شود. مبارزه شجاعانه زنان و مردان ایرانی برای حقوق انسانی خود همچنین به همه می آموزد که ناظر بی طرف نقض حقوق انسانی نباشند. ما بعنوان «جامعه ایرانیان در آلمان» به سهم خود از همان ابتدای جنبش «زن*، زندگی، آزادی» با طرح خواست های زیر خطاب به اتحادیه اروپا و دولت آلمان، که بار دیگر بر آن ها تاکید می کنیم، کوشیدیم که به این جنبش یاری رسانیم:

  1. به سیاست مماشات با حکومت ایران فوراً پایان بخشید.
  2. مذاکرات هسته ای با ایران را متوقف کنید.
  3. حساب های جنایتکاران رژیم و خانواده های آنها در اتحادیه اروپا را مسدود کنید.
  4. از بازپس فرستادن پناهجویان ایرانی به ایران خودداری کنید.
  5. همه اعضای دولت جمهوری اسلامی ایران و وابستگان آنها و نیروهای سرکوبگر نظامی آنان را تحریم کنید.
  6. عوامل و نهادهای مذهبی که از طرف رژیم در اینجا فعالیت می کنند را تحت نظارت و پیگرد قانونی قرار دهید – از جمله مرکز اسلامی در هامبورگ (مسجد آبی) را تعطیل کنید.
  7. از همه امکانات، بدون باج دهی به حکومت توتالیتر اسلامی، برای زیر فشار گذاشتن این رژیم و برای آزادی زندانیان سیاسی، از جمله گروگان های دوتابعیتی، استفاده کنید.

«جامعه ایرانیان در آلمان» بار دیگر در سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، از همه هموندان و دوستان دعوت می کند که با شرکت در برنامه های اعتراضی و تظاهرات، از مبارزات مردم ایران پشتیبانی کنند. این مبارزات همچنین الهام بخش مردم در هرگوشه جهان در تلاش برای ژرفش حقوق بشر، جهانی عادلانه تر، عاری از تبعیض و نژادپرستی است.

پیروز باد جنبش «زن*، زندگی، آزادی»!