هنرمندان، ادیبان و فرهنگ آفرینان ایرانی تبار بعنوان روایت گر تاریخ مهاجرت در برلین

جامعه ایرانیان در آلمان پروژه «فرار در گذر زمان – هنرمندان، ادیبان و فرهنگ آفرینان ایرانی تبار بعنوان روایت گر تاریخ مهاجرت در برلین» را طراحی و آغاز کرده است. این پروژه از سوی مدیریت امور فرهنگی و اروپای سنای برلین، در چارچوب پروژه های تاریخی و فرهنگ یادمانی سال 2019 پشتیبانی مالی می شود.

چرا این موضوع برای ما و سیاست مهاجرتی و همگرایی (انتگراسیون) در آلمان مهم است؟

هنگامی که در آلمان و برلین از مهاجرت سخن گفته می شود، اغلب منظور مهاجرت کاری و سرنوشت کارگران مهاجر در دهه 1960 است. امروزه اما مهاجرت کاری کلاسیک تحت الشعاع شکل نوینی از تحرک انسان ها قرار گرفته است. زیر تاثیر تحرکات جاری پناهجویان در سطح جهانی و اروپا، جامعه ایرانیان در آلمان قصد دارد که با درنظرداشت مساله «گوناگونی»، دیدگاه دیگری در رابطه با تحرک انسان ها و مهاجرت را مطرح کند.

برلین پس از هامبورگ و نوردراین وستفالن یکی از مرکزهای مهم در آلمان است که آنجا بیشترین تعداد ایرانیان متمرکزند. طبق آمارهای رسمی، شمار ساکنان ایرانی تبار برلین بالغ بر 25 هزار نفر می شود. نقطه ثقل این پروژه هنرمندان و فرهنگ آفرینان ایرانی تبار برلینی اند. قرار است مصاحبه هایی چندرسانه ای با گروهی شامل 15 تا 25 نفر از این هنرمندان و فرهنگ آفرینان صورت بگیرد و سپس بصورت نمایشگاه سیار در برلین به نمایش گذاشته شود. گشایش این نمایشگاه در نوامبر 2019 خواهد بود.

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

ایون زیندل, مسئول پروژه

ایون زیندل از سال 2012 در هامبورگ و برلین مشغول به کار و پژوهش در رابطه با فن های دیجیتال، از جمله بمثابه همکار علمی موزه دولتی در برلین است. به همین منظور او طرح جامعی برای کار آموزشی در فوروم هومبولت ارائه کرده است. خانم زیندل مقاله هایی در رابطه با امکانات ارائه هنر و فرهنگ غیرمادی و نیز فنآوری های نوین هنری از جمله واقعیت مجازی/واقعیت افزوده در پردازش مجموعه های گردآوری شده بصورت دیجیتالی منتشر کرده است. از آغاز 2018 او بعنوان همکار هنری دانشگاه هنرهای برلین فعالیت دارد. در فعالیت های هنرگردانی و نمایشگاه گردانی، خانم زیندل به گفتگو اهمیت ویژه ای می دهد. او بخاطر طرح اش زیر عنوان Performing Encounter در سال 2015 و 2016 از سوی شهرداری برلین کمک پژوهشی دریافت کرده است. ایشان همچنین از کمک هزینه «جمعیت نوین هنرهای تجسمی» برلین برخوردار شده است. افزون بر این، او بخاطر شرکت در برنامه art, science & business در سال 2018 از کمک هزینه آکادمی Schloß Solitude برخوردار شده است.

E-Mail: yvonne.zindel@iranischegemeinde.de

Leave a Reply