جشن عید پاک را به همه دوستانی که جشن می گیرند تبریک می گوییم و روزهای تعطیلی خوشی برای همه آرزو داریم (…)

جلسه گشایشی پشتیبانی ساختاری

به مناسبت آغاز دور جدیدی از پشتیبانی ساختاری اداره دولتی فدرال در زمینه مهاجرت هفت سازمان مهاجران، از جمله جامعه ایرانیان در آلمان را به شهر نورنبرگ دعوت کرد. در این نشست عزم همه این نهادها در شرک جویی در ساختمان یک جامعه آزاد و دمکراتیک، به روشنی آشکار بود. آقای احسان جعفری، سخنگوی هیات مدیره جامعه ایرانیان در این نشست تاکید کرد: «ما می خواهیم با کارمان تاثیر مثبتی بر کل جامعه آلمان بگذاریم» و به این طریق روشن ساخت که پیش زمینه چنین کاری زحمت مشترک همگانی است. (…)

سال ١٣٩٧ خورشیدی مبارک باد (…)