ادبیات کتیبه های هخامنشی

سخنران: سهیل دلشاد، پژوهشگر رشته ایرانشناسی
برنامه ای از انجمن دوستداران اندیشه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان (…)

عکس هایی از جشن نوروزی جامعه ایرانیان در آلمان در شهر برلین (…)

جشن کوچک نوروزی جامعه ایرانیان در آلمان برای جمعی از هم میهنان پناهجو (…)