بیانیه مطبوعاتی
08.10.2023

جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، به خاطر مبارزات پیگیرانه ی خشونت پرهیز و خستگی ناپذیرش در دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم ایران و بویژه برای پشتیبانی بی دریغش از خواستهای بحق زنان در مقابله با  هرگونه تحقیر، تبعیض و آزار جنسی تعلق گرفت.

 اعطای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ به نرگس محمدی نه تنها بعنوان نماد برجسته­ ی مبارزات بیش از چهار دهه­ ی زنان ایران بر علیه بیدادگری، جنایت و ستم رژیم تمامیت ­خواه اسلامی است، بلکه همچنین بیانگر پشتیبانی و همبستگی جامعه بین­ المللی با جنبش «زن زندگی آزادی» و حضور برجسته و پیشتازانه زنان در این جنبش می­ باشد.

اراده، شجاعت تحسین برانگیز و مقاومت دلاورانی چون نرگس محمدی، سپیده قلیان و هزارانی دیگر که در زندان های جمهوری اسلامی بسر می­برند، علیرغم ارعاب، خشونت و شرائط غیر انسانی حاکم در زندان های جمهوری اسلامی همچنان بی ­تردید الهام بخش جهانیان است.

جامعه ایرانیان در آلمان اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را به مردم سرافراز و آزادی خواه ایران و مبارزان جنبش «زن زندگی آزادی» صمیمانه شادباش می گوید.

ما خواستار آزادی بی­ درنگ و بدون قید و شرط نرگس محمدی و سایر زندانیان سیاسی در ایران می باشیم و  نهادها و کنشگران بین­ المللی حقوق بشری را فرامی خوانیم که در این کارزار به ما بپیوندند.