مفهوم حمایت و یا پشتیبانی چیست؟

پشتیبانی در اینجا  ارتباط  انسانی بین دو فرد تعریف می شود که در صورت ایده آل  آن ارتباطی سراسر از اطمینان ، اعتماد و دوستی دوطرفه  بین  فرد پشتیبان با نام تخصصی «منتور»  ، و فرد   دریافت کننده حمایت و پشتیبانی با نام تخصصی «منتی» می باشد. زمینه و پایه این روابط همیشه بر اساس قدرشناسی و اطمینان متقابل و نیز انتقال دانش  «منتور»  با هدف پشتیبانی گام به گام، به «منتی» می باشد.

برای مثال این پشتیبانی ها  می توانند:

  • حمایت و پشتیبانی متقابل و مشارکت دوطرفه در یادگیری زبان
  • حمایت در دوره تحصیلی
  • حمایت و راهنمایی طی مرحله گذر از زمان پایان تحصیل از مدرسه و یا  پایان دوره  آموزش های  حرفه و کاری (راهنمائی ، آماده سازی جوانان برای ورود به محیط کار)
  • تبادل فرهنگی
  • پشتیبانی در فعالیت های ورزشی و سرگرمی و تفریحی

سوال های متداول

 • یک دوره پشتیبانی چه مدت به طول می انجامد؟
  در شکل ایده آل آن بین «منتور» و «منتی»  یکی رابطه دوستی  طولانی مدت و دوام دار بوجود می آید.
 • برای «منتور» و یا «منتی» بودن  در این پروژه آیا محدودیت سنی وجود دارد؟
  برای فرد «منتی» ، تمرکز پروژه  روی افراد در گروه سنی بین ۱۷ سال تا ۲۷ سال می باشد. برای فرد «منتور» بودن محدودیت سنی وجود نداشته و فرد «منتور» می تواند هم سن فرد منتی نیز باشد.
 • چقدر این فعالیت زمان بر است و چه مدت زمانی را باید به آن اختصاص داد؟
  برای تداوم کار، پیشنهاد می شود که هفته ای یکبار ملاقات و گفتمان برنامه ریزی شود. چون رابطه بین «منتور» و «منتی» فردی بوده و در جهت بهبود وضعیت موجود و کیفیت بخشیدن به روند پیشرفت و فعالیت کمک شونده است، می تواند با توجه به موضوع مطرح شده، اهداف و علایق «منتی» و امکانات و شرایط موجود، زمانبندی تنظیم و برنامه ریزی شود. با توجه به نیاز و انتظارات  فرد «منتی» می تواند گونه راهنمایی تغییر کند.
 • فرد «منتور» باید دارای چه مهارت های خاصی باشد؟
  در اینجا علاقه به پشتیبانی ، توانایی و استعداد فردی در مشاوره دادن و نیز تجربه زندگی مورد نظر می باشند و احتیاج به ارائه مدرک پایان تحصیل و نیز مدرک تحصیلی تخصصی نمی باشد.
 • آیا هزینه مالی را باید متقبل شد؟
  «منتور» شدن هزینه و پرداختی ندارد. و البته در صورت متقبل شدن هزینه ای در چارچوب این پروژه، فرد «منتور»  با ارائه صورت حساب و تا زمان مشخصی ، هزینه به او بازپرداخت می شود
 • آیا هر فرد آزاد در انتخاب «منتور» و یا «منتی» خود می باشد؟
  در جلسه اول دیدار هر فرد می تواند برای انتخاب «منتور» و یا «منتی»، اظهار نظر کرده و ایده آل خود را بازگو کند. تلاش خواهد شد که افراد از لحاظ روابط انسانی و هم فکری مورد نظر یکدیگر باشند.
 • در صورت اختلاف نظر و عدم تفاهم بین «منتور» و «منتی» چه خواهد شد؟
  طی پروژه بطور مرتب و فواصل مشخص جلساتی برای دیدار و گفتمان جمعی  و نیز همراه کلاسهای آموزشی که شرکت در آنها داوطلبانه می باشد،   برگزار خواهد کرد. در این جلسات امکان آموزش برای «منتور» ها و «منتی» ها بوده و نیز امکان فراهم می شود که تجربه ها و موفقیت های  کسب شده در اختیار همه شرکت کنندگان قرار گیرد و نیز مشکلات احیاناً بوجود آمده ، مطرح و در مورد حل آنها  صحبت شود.
 • یک دوره پشتیبانی چه مدت به طول می انجامد؟
  در شکل ایده آل آن بین «منتور» و «منتی»  یکی رابطه دوستی  طولانی مدت و دوام دار بوجود می آید.
 • برای «منتور» و یا «منتی» بودن  در این پروژه آیا محدودیت سنی وجود دارد؟
  برای فرد «منتی» ، تمرکز پروژه  روی افراد در گروه سنی بین ۱۷ سال تا ۲۷ سال می باشد. برای فرد «منتور» بودن محدودیت سنی وجود نداشته و فرد «منتور» می تواند هم سن فرد منتی نیز باشد.
 • چقدر این فعالیت زمان بر است و چه مدت زمانی را باید به آن اختصاص داد؟
  برای تداوم کار، پیشنهاد می شود که هفته ای یکبار ملاقات و گفتمان برنامه ریزی شود. چون رابطه بین «منتور» و «منتی» فردی بوده و در جهت بهبود وضعیت موجود و کیفیت بخشیدن به روند پیشرفت و فعالیت کمک شونده است، می تواند با توجه به موضوع مطرح شده، اهداف و علایق «منتی» و امکانات و شرایط موجود، زمانبندی تنظیم و برنامه ریزی شود. با توجه به نیاز و انتظارات  فرد «منتی» می تواند گونه راهنمایی تغییر کند.
 • فرد «منتور» باید دارای چه مهارت های خاصی باشد؟
  در اینجا علاقه به پشتیبانی ، توانایی و استعداد فردی در مشاوره دادن و نیز تجربه زندگی مورد نظر می باشند و احتیاج به ارائه مدرک پایان تحصیل و نیز مدرک تحصیلی تخصصی نمی باشد.
 • آیا هزینه مالی را باید متقبل شد؟
  «منتور» شدن هزینه و پرداختی ندارد. و البته در صورت متقبل شدن هزینه ای در چارچوب این پروژه، فرد «منتور»  با ارائه صورت حساب و تا زمان مشخصی ، هزینه به او بازپرداخت می شود
 • آیا هر فرد آزاد در انتخاب «منتور» و یا «منتی» خود می باشد؟
  در جلسه اول دیدار هر فرد می تواند برای انتخاب «منتور» و یا «منتی»، اظهار نظر کرده و ایده آل خود را بازگو کند. تلاش خواهد شد که افراد از لحاظ روابط انسانی و هم فکری مورد نظر یکدیگر باشند.
 • در صورت اختلاف نظر و عدم تفاهم بین «منتور» و «منتی» چه خواهد شد؟
  طی پروژه بطور مرتب و فواصل مشخص جلساتی برای دیدار و گفتمان جمعی  و نیز همراه کلاسهای آموزشی که شرکت در آنها داوطلبانه می باشد،   برگزار خواهد کرد. در این جلسات امکان آموزش برای «منتور» ها و «منتی» ها بوده و نیز امکان فراهم می شود که تجربه ها و موفقیت های  کسب شده در اختیار همه شرکت کنندگان قرار گیرد و نیز مشکلات احیاناً بوجود آمده ، مطرح و در مورد حل آنها  صحبت شود.

آیا علاقه مندید که با تجربه ها و دانش و اطلاعات خود دیگران را پشتیبانی کنی؟

آیا علاقه مند به تبادل فرهنگی هستی؟

بگذار این  پشتیبانی ، فعالیت داوطلبانه و کار افتخاری که انجام می دهی بصورت یک نوع کارآموزی و یا دریافت گواهی برای آن ، جنبه رسمی تری پیدا کند

منتور می شوم

آیا علاقه مند به تبادل فرهنگی هستی؟

آیا بدنبال حمایت و پشتیبانی فردی با تجربه و کاردان هستی که با حمایت معنوی خود همیشه در کنارت باشد؟

آیا علاقه مند به یک ارتباط دوستانه جدید هستی؟

منتی می شوم

پشتیبانان مالی و شریکان در این پروژه

مسئول پروژه

شبناز خادم صبا مسئول پروژه «ویتامین پ- ایجاد فرصت هایی برای گذار از آموزش مدرسه ای به مرحله شغلی» است. او در رشته تاریخ و فرهنگ خاور نزدیک با تخصص مطالعات سامی تحصیل می کند. شبناز در طول مدت تحصیل اش پروژه های مختلف فرهنگی در برلین را سازماندهی کرده است. او پس از یک دوره کارآموزی در سازمان مردم نهاد «سرو امید آفتاب» در ایران و کار با کودکان و نوجوانان محروم، در حال حاضر مشغول به تحصیل در رشته تاریخ و زبان انگلیسی با تخصص معلمی در دانشگاه آزاد برلین است.
شبناز خادم صبا برای مدت مرخصی زایمانِ ماریا جنینگز جایگزین شده است.

ماریا جنینگز دانش آموخته رشته جامعه شناسی و علوم تربیتی تجربه سال ها فعالیت در نهادهای مختلف در زمینه روانشناختی اجتماعی را دارد.
محور اصلی کار او سرپرستی افراد در موقعیت های بحران و با معلولیت های روانی بوده است. او به عنوان همکار جدید از نیمه ماه اوت «جامعه ایرانیان» را در پروژه ویتامین پ ( پشتیبانی برای گذار از محیط مدرسه به کار) تقویت می کند.

Leave a Reply