“جامعه ایرانیان در آلمان” عضو “اتحادیه فدرال انجمن های مهاجرین” می باشد و در پروژه “کار داوطلبانه مهاجرین برای پناه جویان” به همراه ۵ جامعه دیگر با این اتحادیه همکاری میکند.

هدف پروژه جستجو و آموزش ۱۰ تا ۱۵ نفر برای حل مشکلات ابتدایی پناه جویان است که مایل به کار افتخاری در انجمنهای ایرانیان و افغانها می باشند.

پشتیبان مالی و شریک در این پروژه

مسئول پروژه

راشل کلارک دارای ۲۰ سال سابقه مدیریت پروژه های بین فرهنگ ها در آلمان و اروپا و ۵ سال مدیریت در جامعه همکاری بین المللی در لائوس در جنوب شرقی آسیا است. خانم کلارک که تبار اسکاتلندی دارد، Storytelling Coach است و مدیریت Storytelling Arena (که یک پلاتفرم چندزبانه در رابطه با هنر تعریف و حکایت درباره موضوعات معاصر است) و نیز Storytelling Arena Potsdam را بعهده دارد. خانم کلارک، کارشناس ارشد کارگردانی و زبان آلمانی است و از اوت ۲۰۱۵ در پروژه هایی در رابطه با افراد پناهجو یا خارجی تبار از آسیا نقش فعال داشته است.
تلفن: 0151/53563596
ایمیل:  rachel.clarke@iranischegemeinde.de

Leave a Reply