جامعه ایرانیان در آلمان

جامعه ایرانیان در آلمان (IGD) در تاریخ 27 نوامبر 2010 در تالار شهر شونبرگ به عنوان یک انجمن مستقل ، غیرحزبی و سکولار تاسیس شد. از آن زمان هدف ما این بوده است که منافع ایرانیان مقیم آلمان از نظر سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نمایندگی کنیم.

درباره ما

جامعه ایرانیان در آلمان (IGD) در تاریخ 27 نوامبر 2010 در تالار شهر شونبرگ به عنوان یک انجمن مستقل ، غیرحزبی و سکولار تاسیس شد. از آن زمان هدف ما این بوده است که منافع ایرانیان مقیم آلمان از نظر سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نمایندگی کنیم. ما در سراسر کشور فعالیت می کنیم و در مرکز سیاسی و پایتخت آلمان برلین کار می کنیم. ما می خواهیم پلی ایجاد کنیم و برخوردهای بین فرهنگی را گسترش دهیم: بین ایرانیان ، اقلیت های محلی و جامعه اکثریت.

تقویم رویدادها

آوریل 2024

دوشنبه
سه شنبه
جهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
برنامه در ماه 1st آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 2nd آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 3rd آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 4th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 5th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 6th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 7th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 8th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 9th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 10th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 11th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 12th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 13th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 14th آوریل
برنامه در ماه 15th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 16th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 17th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 18th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 19th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 20th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 21st آوریل
برنامه در ماه 22nd آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 23rd آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 24th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 25th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 26th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 27th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 28th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 29th آوریل
برنامه ای نیست
برنامه در ماه 30th آوریل
برنامه ای نیست

فعالیت های ما

ادغام
ما ادغام را به عنوان یک وظیفه برای کل جامعه درک می کنیم و به همفکری و مشارکت بیشتر متعهد هستیم.
کار کمیته
ما در برلین ، پایتخت آلمان مستقر هستیم و در ارگانهای مختلف ، به ویژه برای ایرانیان در آلمان فعالیت میکنیم.
امور پناهجویان
ما به پناهجویان، به ویژه پناهجویان افغانی و ایرانی در اموری مانند مسکن ، کار ، قانون و پناهندگی مشاورت و کمک میکنیم..
پروژه ها
جامعه ایرانیان در آلمان از طرف اداره مهاجرت و پناهجویان مورد حمایت قرار داشته و در پروژهای مختلف کار میکند.
فرهنگ
ما متعهد به حفظ و ترویج فرهنگ ایرانی در آلمان هستیم و رویدادهای مختلف و شب های فرهنگی را برای برقراری ارتباط بین مردم ترتیب می دهیم.

شریکان و پشتیبانان مالی

جامعه ایرانیان در آلمان e.V. (IGD) دارای شبکه متنوعی است متشکل از حدود 220 عضو، شرکای مختلف همکاری و شبکه های آزاد در سراسر آلمان. علاوه بر این، IGD  خود عضوی از سازمان های سراسری مهاجران مانند گروه کاری فدرال انجمن های مهاجران (BAGIV) و انجمن رفاه بین فرهنگی (VIW) است. علاوه بر این، IGD  به طور فعال در ایجاد نهادهای جدید مهاجران مانند کنفرانس فدرال سازمان های مهاجر (BKMO) و آموزش و مشارکت شبکه والدین فدرال (BBT) نقش دارد. ما در جهت منافع ایرانیان مقیم آلمان و افرادی که با فرهنگ ایرانی در ارتباط هستند و نیز برای همکاری و گفتگو با دیگر انجمن های آلمانی و نهادهای مهاجران می کوشیم.