برگزاری دوره آموزش تئاتر کودکان در برلین به زبان فارسی

یک دوره آموزشی تئاتر برای کودکان توسط جامعه ایرانیان در آلمان به سرپرستی خانم الهه چیت ساز به زبان فارسی برگزار می شود. Weiterlesen