فهرست به روز شده ای از لینک ها، مقاله ها، اظهارنظرها و هشدارها در رابطه با ویروس کرونا

1 – موسسه ربرت-کخhttps://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.htmlhttps://www.rki.de/…/N/Neuartiges_Coronavir…/Steckbrief.html 2- اگر تندرست هستید و نشانه ای از سرماخوردگی در شما وجود ندارد، می توانید در این روزها خون اهدا کنید. در لینک زیر می توانید Weiterlesen

نشست دورهمی مجازی می شود

هر چند که همه ما دچار این سرنوشت ایم که هفته های آینده را با حداقل تماس اجتماعی در خانه به سر ببریم، اما بصورت الزامی نباید بدون تماس بمانیم. Weiterlesen

خط تلفن ویژه بحران کرونا

ما می کوشیم که در دوره بحران کرونا نیز تا حد ممکن فضایی عادی ایجاد کرده و در خبرنامه های ماهانه خود در مورد پروژه ها و فعالیت های «جامعه» Weiterlesen