مراسم یادبود 9 نوامبر

به مناسبت «شب بلورین»، مراسمی در برلین به رسم هر ساله برپا شد. در محل یادبودی که برای یهودیان ساخته شده است، یاد قربانیان این شب گرامی داشته شد. شب Weiterlesen

بحث بر سر ارزش ها درهمسایگی
جلسه گفتگو و معرفی کتاب با آقای فیضل حمدو

جامعه ایرانیان در آلمان همراه با اداره مهاجرت منطقه شارلوتنبورگ برلین، کلیسای پروتستان این منطقه و انجمن خانه پانگه آ روز 19 نوامبر 2018 ساعت 19:30 یک جلسه گفتگو و معرفی کتاب در رابطه Weiterlesen