میراث ژینا امینی: گرامی داشت تفاوت ها، یکی کردن توانایی ها

16 سپتامبر سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی است.
بیایید به این مناسبت با هم تاثیر پایدار ژینا مهسا امینی را گرامی بداریم. مرگ تراژیک و زودهنگام او به دست ماموران حکومتی در ایران، آتش جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را شعله ور ساخت، که برای حقوق زنان، زندگی شایسته انسانی، آزادی، حق خودگردانی و تنوع مبارزه می کند.
بیایید، برای گرامی داشت ژینا، با هم تفاوت های مان را ارج نهیم و پیرامون نقاط قوت مشترک مان متحد شویم. میراث ژینا الهام بخش ما برای ساختن جهانی است که در آن هر صدایی شنیده شده و هر زندگی ای ارج نهاده می شود.
شما را به شب گرامی داشت، توان بخشی و همبستگی دعوت می کنیم. ما با هم می توانیم آینده ای بسازیم که در آن، عشق، عزت، آزادی و برابر حقوقی حاکم خواهد بود.

تاریخ و زمان

شانزده سپتامبر 2023، ساعت 19

مکان

Rathaus Charlottenburg
Otto-Suhr-Allee 10587 Berlin

لطفا به دلیل محدودیت سالن جا رزرو کنید

https://www.eventbrite.com/e/jina-aminis-vermachtnis-celebrate-differences-unite-in-strength-tickets-709621606327

 

برگزار کنندگان

جامعه ایرانیان در آلمان، سازمان آینده (جوانان وابسته به جامعه ایرانیان در آلمان) و شبکه سراسری مشارکت شهروندی