عضو شدن در جامعه ایرانیان در آلمان

به جامعه ایرانیان در آلمان خوش آمدید.

عضو جامعه ایرانیان در آلمان شوید تا با هم پیگیر منافع ، حقوق و فرهنگ ایرانیان مقیم آلمان باشیم.

به عنوان یک عضو، از مزایای ویژه یک شبکه اجتماعی بهره مند می شوید.

برنامه های جالب، سمینارها، اخبار روز به اطلاع شما رسانده می شود.

شما میتوانید به شکل فعال به تقویت جامعه ایرانیان در آلمان کمک کنید.

برای عضویت در جامعه ایرانیان در آلمان مراحل زیر را دنبال کنید:

گام نخست

پر کردن فرم درخواست عضویت انجمن در جامعه

دریافت فرم

پر کردن فرم درخواست عضویت شخص در جامعه

دریافت فرم

گام دوم

دادن اجازه برداشت حق عضویت از حساب بانکی

دریافت فرم

گام سوم

فرستادن اسکن یا پی دی اف فرم های پرشده توسط ایمیل به نشانی زیر