عضویت

عضو شدن در جامعه ایرانیان در آلمان

به جامعه ایرانیان در آلمان خوش آمدید. با عضویت در «جامعه» می توانیم دست در دست یکدیگر در راه هدف ها، حقوق و فرهنگ ایرانیان ساکن آلمان تلاش کنیم. شما با عضویت در «جامعه» از یک شبکه ارتباطی گسترده بهره مند خواهید شد. افزون بر این می توایند از برنامه ها، کارگاه های آموزشی و خبرهای جالب جدید و نیز امکانات گسترده ای برخوردار شوید و خود نیز در شکل بخشی و تقویت این برنامه ها نقش داشته باشید. برای عضو شدن در جامعه ایرانیان در آلمان کافی است که گام هایی که در زیر آمده، دنبال کنید.

گام یکم

فرم درخواست عضویت انجمنی یا

فرم درخواست فردی را پیاده (دانلود) کرده و پر کنید

گام دوم

فرم اجازه برداشت از حساب بانکی را پیاده کرده و پر کنید

گام سوم

فرم های پر شده را به نشانی زیر بفرستید

Spenden für den
guten Zweck

Wir freuen uns über jede Unterstützung von Ihnen. Sie können uns neben einer Mitgliedschaft oder alternativ dazu mit einer kleinen Spende unterstützen. Diese werden wir ausschließlich für unsere Aktivitäten, Veranstaltungen und Ehrenamtlichen verwenden. Die Spenden können Sie gerne per PayPal überweisen oder an unser Vereinskonto: Empfänger: Iranische Gemeinde in Deutschland IBAN: DE42100100100050352108 BIC: PBNKDEFF Kreditinstitut: Postbank