سفری مشورتی با IMAP: قرار ملاقات های سریع با وزارت خانه ها

روزهای 26 و 27 فوریه 2019 توسط موسسه مشاوره ای IMAP یک «سفر مشورتی» در چارچوب پروژه «پشتیبانی مالی از سازمان های مهاجران در سطح کشوری» برگزار شد. در روز نخست این برنامه، نمایندگان سازمان ها و اتحادیه های سراسری مهاجران با نقش آفرینان سیاسی در عرصه کشوری دیدار داشتند. در روز دوم این نشست
«House of Ressources» به معرفی خود پرداخت.

بیش از پنجاه نقش آفرین از عرصه های سیاسی و مدنی در این سفر مشورتی شرکت داشتند، از جمله شمار زیادی از وزارت خانه ها، انجمن ها و موسسه هایی که در سطح کشوری به آموزش های سیاسی می پردازند. این نشست توسط آقای مارتین لائوترباخ (نماینده BAMF) گشایش یافت و اداره نشست با آقای یوهانس گروس (BAMF) بود. سخنران اصلی این نشست آقای پروفسور دکتر ناصحی، جامعه شناس آلمانی-ایرانی بود. او این پرسش را مطرح کرد که «چه موقعی می توان گفت که یک نفر در جامعه ای ادغام شده است» و سپس به انتقاد از درک نادرست از همگن بودن پرداخت، زیرا از دید او همگن بودن در جامعه آلمان نیز وجود ندارد.

در ادامه در گفتگویی میان خانم دکتر راپ-لوکه (از وزارت کشور)، آقای دکتر تیم (از BAGFW)، آقای اصلان (از IMAP) و خانم دیهیمی (IntB) بر سر ظرفیت های موجود همکاری سازمان های مهاجران و نهادها در سطح کشوری بحث شد. مساله محوری این برنامه قرار ملاقات های سریع بود که طرف های این ملاقات ها -یعنی سازمان های مهاجران و نهادهای سیاسی- امکان آشنایی بهتر با یکدیگر را یافتند و همچنین نخستین تماس ها بین این نهادها برقرار گردید. این تماس ها همکاری بالقوه در چارچوب پروژه های جدیدی را امکانپذیر می سازد.

آقای پروفسور ناصحی درباره دربرگیری (Inklusion) و همگرایی (Integration)

جامعه ایرانیان در آلمان («جامعه») نیز در هر دو روز این برنامه شرکت داشت و خود را به 10 نقش آفرین مهم سیاسی و مدنی معرفی کرد. «جامعه» نخستین انجمن ایرانی تبار است که با شمار زیادی از نقش آفرینان در سطح کشوری همکاری دارد و نیز در گروه های کاری در چارچوب برنامه ملی همگرایی شرکت فعال دارد. در حال حاضر «جامعه» از کمک های (BAMF) از سوی وزارت خانواده، بازنشستگان، زنان و جوانان (BMFSFJ) و نیز مدیریت سنای برلین در زمینه امور فرهنگی و اروپایی برخوردار است. به این ترتیب «جامعه» می تواند در سطح ملی ساختار یک انجمن حرفه ای را تحکیم بخشد، دوره های آموزشی برای نهادهای دیگر سازمان دهد و پروژه های مختلفی را اجرا کند.

در روز دوم «سفر مشورتی» شرکت کنندگان مهمان House of Ressources برلین بودند. این نهاد از کمک مالی وزارت کشور آلمان برخوردار است و به سازمان هایی که در زمینه همگرایی (انتگراسیون) در برلین کار می کنند، یاری می رساند، برای نمونه کلاس های آموزشی برای آنان برگزار می کند، در زمینه های گوناگون خدمات مشاوره ای عرضه می کند، به آنان در زمینه ایجاد شبکه ارتباطی با نهادهای دیگر کمک می کند و امکانات فنی در اختیارشان می گذارد.