موضعگیری جامعه ایرانیان در رابطه با ترورهای نیروهای اسلام گرا در اروپا

جامعه ایرانیان در آلمان ترورهای نیروهای اسلام گرا که در هفته های اخیر در فرانسه، انگلستان، آلمان، افغانستان و اتریش اتفاق افتاده، به شدت محکوم می کند. این ترورها جنایت Weiterlesen

فهرست به روز شده ای از لینک ها، مقاله ها، اظهارنظرها و هشدارها در رابطه با ویروس کرونا

1 – موسسه ربرت-کخhttps://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.htmlhttps://www.rki.de/…/N/Neuartiges_Coronavir…/Steckbrief.html 2- اگر تندرست هستید و نشانه ای از سرماخوردگی در شما وجود ندارد، می توانید در این روزها خون اهدا کنید. در لینک زیر می توانید Weiterlesen