آرشیو

فهرست به روز شده ای از لینک ها، مقاله ها، اظهارنظرها و هشدارها در رابطه با ویروس کرونا

فهرست به روز شده ای از لینک ها، مقاله ها، اظهارنظرها و هشدارها در رابطه با ویروس کرونا   1 – موسسه ربرت-کخhttps://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.htmlhttps://www.rki.de/…/N/Neuartiges_Coronavir…/Steckbrief.html 2- اگر تندرست هستید و نشانه ای…
igdadmin
9. آوریل 2020
آرشیو

نشست دورهمی مجازی می شود

هر چند که همه ما دچار این سرنوشت ایم که هفته های آینده را با حداقل تماس اجتماعی در خانه به سر ببریم، اما بصورت الزامی نباید بدون تماس بمانیم.…
igdadmin
9. آوریل 2020
آرشیو

خط تلفن ویژه بحران کرونا

خط تلفن ویژه بحران کرونا   ما می کوشیم که در دوره بحران کرونا نیز تا حد ممکن فضایی عادی ایجاد کرده و در خبرنامه های ماهانه خود در مورد…
igdadmin
9. آوریل 2020