8 مارس به مناسبت روز جهانی زن در شهر دورتموند نشست «زن، زندگی، آزادی: صد سال جنبش زنان ایرانی و همچنان مساله روز و حاد» برگزار شد.

این برنامه با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان و جامعه امور خارجه در نوردراین وستفالن در شهر دورتموند برگزار شد که نقش هماهنگ کننده و مجری این برنامه ها را خانم الاهه اِنگِل-یمینی و خانم دکتر مهکام صفایی-شاهوردی به عهده داشتند.

نشست با سخنرانی کلائوس وگنر، رییس جامعه امور خارجه و کنسول افتخاری جمهوری اسلواکی آغاز شد. خانم الاهه اِنگِل-یمینی از لحاظ تاریخی و گاهشمارانه به جنبش زنان ایران و اهمیت هدف های جنبش «زن، زندگی، آزادی» پرداخت.

خانم شعله پاکروان از کنشگران برجسته حقوق بشر، گوشه هایی از وضعیت زندگی زنان ایران را بر اساس تجربه های فردی خود توضیح داد. او به تغییرات در حقوق زنان طی سه نسل در ایران پرداخت: نسل پیش از انقلاب 1357، نسلی که بلاواسطه پس از انقلاب بود و نسل کنونی. او اعلام کرد که در حال حاضر زنان جوان ایرانی فعالانه دربرابر سرکوب ها از خود دفاع کرده و آگاهی روشنی نسبت به حقوق خود دارند. خانم پاکروان سپس به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران پرداخت.او تاکید کرد که در پس آمارهای مربوط به زندانیان سیاسی و اعدام ها، انسان ها و زندگی های آنها مطرح اند و نه فقط آمار و ارقام. او خواستار توقف بی درنگ اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی شد.

پروفسور دکتر دیتمار کوستر، نماینده پارلمان اروپا، در همین رابطه دورنمای سیاسی اتحادیه اروپا را مطرح کرد. او به اهمیت پذیرفتن سرپرستی سیاسی زندانیان سیاسی ایران تاکید کرد که به این زندانیان چهره و صدا می بخشد که دیده و شنیده شوند. دستگیری هزاران نفر پس از جنبش آزادی خواهانه «زن، زندگی، آزادی» اعتراضات بین المللی می طلبند. سرپرستی سیاسی یک ابزار سیاسی برای نجات زندگی و لغو احکام اعدام می تواند باشد.

در پایان نشست حاضران امکان یافتند با هم و با سخنرانان درباره تحولات آینده ایران و جنبش زنان ایران به تبادل نظر بپردازند. جلسه با خواست افزایش فشار بر رژیم بخاطر متوقف کردن اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین عدم مذاکره با دیکتاتورها و پرهیز از انعطاف نشان دادن در برابر دیپلماسی گروگان گیری به پایان رسید.