روز چهارشنبه ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ در ساختمان اداری صدراعظم آلمان، خانم آلابالی-رادوان، وزیر مسئول امور همگرایی (انتگراسیون) میزبان شماری از زنان کنشگر مدنی خارجی تبار در تبعید بود. این برنامه برای نخستین بار تحت عنوان « زن، فرار ، جوامع دور از میهن – چشم اندازی دیگر!» در شهر برلین برگزار شد. هدف از برگزاری این برنامه بیان تجربه فرار این گروه از زنان و در نهایت پناهندگی و زندگی درتبعید بود. شرکت کنندگان که امروز در موقعیت های اجتماعی و سیاسی در جامعه آلمان فعال هستند به روایت داستان زندگی و تجربه خود از زندگی دوره پناهندگی و امروزشان در تبعید پرداختند. هدف معرفی شخصی افراد نبود، بلکه خود این داستان‌ها مورد نظر بودند که می تواند آموزنده و نیز سودمند برای پیشرفت جامعه آلمان در زمینه مهاجرت و زندگی در کنار یکدیگر در آلمان باشد.

به نمایندگی از طرف جامعه ایرانیان در آلمان خانم دکتر مهکام صفائی-شاهوردی، عضو هیات مدیره «جامعه»، در این برنامه شرکت کرد.

برنامه با خوش آمد گوئی خانم وزیر آغاز شد. او به روایت داستان زندگی خود، برپایه تجربه فرار والدین اش از عراق و تولد او در حین این وقایع در مسکو و بعدا پناهندگی به آلمان و تجربه اقامت در خانه های پناهندگی و وزیر شدن در سن ۳۳ سالگی پرداخت. دیگر مهمان سخنران خانم ایزابل شایانی بود که قسمت هايی از کتاب خود با عنوان «پنج انسان. پنج راه. یک هدف» را خواند.

مجری برنامه خانم دوزن تکال بود که با توانائی و شایستگی همیشگی از آغاز تا پایان بخش گفتگو و تبادل نظر این برنامه را همراهی و مدیریت کرد.

در پایان مهمانان و برگزار کنندگان برنامه فرصت پیدا کردند که با یکدیگر به گفتگو پرداخته و نیز با کنشگران زن و چهره های نامدار فعالین حقوق بشری و زنان فعال در عرصه سیاست و سیاستگذاری تبادل اندیشه داشته باشند.