در ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ (دوم فوریه ۲۰۲۴)، نشست خبری «اتحاد برای پایان دادن به اعدام‌ها در ایران» در دفتر “جامعه ایرانیان در آلمان IGD ” برگزار شد.

  سازمان «اتحاد برای پایان دادن به اعدام‌ها در ایران»  متشکل از نهادها، گروه های خودجوش، انجمن‌ها و افرادی است که با اعدام و مجازات مرگ در ایران، مبارزه می‌کنند.

در این نشست خبری برخی از وابستگان زندانیان سیاسی کُرد که اخیراً در ایران اعدام شده‌اند، فعالان حقوق بشر ایرانی و نمایندگان جامعه LGBTQ+ درباره وضعیت خشونت آمیزی که زندانیان در آن بسر می برند و رنج فراوان اعضای خانواده های اعدام‌شدگان، صحبت کردند.

در اینجا می توانید صحنه هائی از این نشست خبری را مشاهده کنید.