کنفرانس منطقه ای جنوب آلمان: کارگاه آینده سازی ایرانیان در مونیخ

در روز 23 فوریه 2019 جامعه ایرانیان در آلمان چهارمین کنفرانس منطقه ای خود را -این بار در مونیخ- برگزار کرد. بسیاری از مسایل مشترک و مورد علاقه نهادهای ایرانی تبار در این نشست آشکار شده و ایده ها و نظریات جالبی از سوی نهادهای ایرانی در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت. گردانندگی این کنفرانس را خانم سوسن زارع، بعهده داشت، که از جمله با Deutschlandfunk همکاری دارد.

پس از کنفرانس های موفق در هامبورگ، نردراین وستفالن و برلین، این بار نیز هدف کنفرانس این بود که بتوان با هم اندیشی، امکانات همکاری و چالش های موجود بر سر راه ایجاد شبکه ارتباطی میان انجمن های ایرانی تبار را یافت. انجمن های حاضر در کنفرانس از منطقه جنوب آلمان بودند. برای نمونه نمایندگان انجمن هایی از مونیخ، نورنبرگ، پاسائو و آئوگسبورگ، مرد و زن از سنین گوناگون، در این کنفرانس شرکت داشتند.

همانند دیگر کنفرانس های منطقه ای در مونیخ نیز ایجاد یک خانه فرهنگی ایرانی مورد گفتگو قرار گرفت. بحث بر سر این بود که چنین خانه های می بایست مرکزی برای مشورت دهی و نیز یک مرکز فرهنگی برای ایرانی تباران و افغانی تباران باشد. از سوی دیگر این محل باید مرکز دیدار و ملاقات انسان های ایرانی و افغانی تبار باشد که بسود کل جامعه میزبان عمل کند. جذب اعضای جوان، تبادل تجربه با دیگر انجمن ها و نیز ارائه امکانات جا و مکانی برای برگزاری نشست ها و فعالیت ها به انجمن های ایرانی تبار، از دیگر موضوعات مورد علاقه انجمن های شرکت کننده بودند.

جامعه ایرانیان در آلمان روز 11 ماه مه 2019 در شهر فرانکفورت جنب ماین کنفرانس منطقه ای دیگری برگزار خواهد کرد. اگر انجمن یا نهاد شما نیز مایل به شرکت در این کنفرانس است، می توانید از طریق فرستادن ایمیل به نشانی info@iranischegemeinde.de با ما تماس بگیرید.