شرکت در نشست گفت و شنود با عنوان «همکاری در پژوهش»

جامعه ایرانیان در آلمان روز 27 مارس 2019 همراه با دیگر نمایندگان سازمان های مهاجران و نهادهای موسوم به «سازمان های جدید آلمانی» به نشست گفت و شنودی با عنوان «همکاری در پژوهش» در وزارت «خانواده، بازنشستگان، بانوان و جوانان» دعوت شد. از سوی جامعه ایرانیان در آلمان، آقای احسان جعفری، رییس هیات مدیره و آقای دیرک تروندله، مدیر اجرایی جامعه در این نشست شرکت داشتند. نمایندگان جامعه ایرانیان در آلمان، در گفتگوها در مورد موضوعاتی که برای پژوهش مهم اند، فعالانه شرکت کردند و خواستار برخوردی متفاوت در عرصه پژوهش ها در زمینه مهاجرت و همگرایی شدند. مدیریت هدایت این نشست را کارشناس ایرانی تبار، خانم پروفسور دکتر نائیکا فروتن، همراه با پروفسور دکتر فرانک کالتر از «مرکز پژوهش ها در زمینه امور همگرایی و مهاجرت در آلمان» به عهده داشتند. این مرکز در 31 ژوئیه سال 2017 پایه گذاری شده و از سوی وزارت «خانواده، بازنشستگان، بانوان و جوانان» پشتیبانی مالی می شود.

در نشانی زیر می توانید گزارش تصویری این نشست را ببینید:
https://bmfsfj-veranstaltungen.bafza.de/index.php?id=6469