جامعه ایرانیان در آلمان

جامعه ایرانیان در آلمان (IGD) خود را در مقام یک اتحادیه سراسری از ایرانیان، ایرانی تباران و همه افرادی که متعلق به حوزه فرهنگ ایرانی اند، می بیند. این نهاد از زمان تاسیس اش در سال 2010 در برلین، به تقویت منافع شهروندان جامعه آلمان که پیشینه مهاجرتی دارند، بویژه ایرانی تباران، پرداخته است. هدف ما دفاع از منافع مادی و معنوی ايرانيان ایرانی تباران و افزايش نفوذ و توان آنان درعرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی، شرکت فعال در بحث و گفتگو با کنشگران سیاسی جامعه میزبان و بهبود شرایط زندگی ایرانی تباران از طریق همگرایی، برابری حقوق، مشارکت و تحقق نیازهای خاص ایرانی تباران در جمهوری فدرال آلمان است. دفتر مرکزی جامعه ایرانیان در برلین، قلب سیاسی آلمان و در خانه پانگه آ –مرکز ارتباطات بین فرهنگ ها در پایتخت- قرار دارد. از این طریق، جامعه ایرانیان در آلمان، فعالیت سیاسی در نهادهای آلمانی را با فعالیت های فرهنگی و کمک به پناهجویان گره می زند. جامعه ایرانیان در آلمان نهادی مستقل، از لحاظ سیاسی بی طرف و پایبند به ارزش های سکولار مندرج در قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان است.

تاریخچه برپایی

در ٢٧ نوامبر ٢٠١٠ سنگ بنای جامعه ایرانیان در آلمان با حضور شمار زیادی از ایرانیان در سالن جان اف کندی ساختمان شهرداری شونبرگ برلین نهاده شد. به این ترتیب انجمنی با هدف دفاع از منافع ایرانی تباران ساکن آلمان ایجاد شد. در سال ٢٠١٠ تخمین زده می شود که حدود ١٥٠ هزار ایرانی تبار در آلمان زندگی می کرده اند. تحصیل، کار و همچنین پیگردهای سیاسی موجب شده بود که شمار زیادی به آلمان مهاجرت کنند.

ایرانیان گروهی ناهمگن از قوم ها، مذهب ها و شغل های گوناگون در جامعه آلمان را تشکیل می دهند. بسیاری از آن صاحبان کار، پزشک و یا کارشناسان برجسته ای هستند، اما به گفته احسان جعفری، رییس منتخب هیات مدیره این جامعه «ایرانیان، علیرغم موفقیت های پرشمار و تاثیر مهم اجتماعی شان، در افکار عمومی بعنوان یک جماعت دیده نمی شوند. تشکلی که از لحاظ تعلق های سیاسی، مذهبی و شغلی بی طرف باشد، وجود ندارد که خواسته های این بخش از جمعیت را مطرح کند».

هیات مدیره

احسان جعفری

سخنگوی هیات مدیره

آوین خداکریم

سخنگوی هیات مدیره

مرضیه علی وردی

دکتر مهکام صفائی-شاهوردی

آریان دارات

ایرج طالبیان

صندوق دار

عیسی پهلوان

منوچهر طاهری

آرش برومند

دفتر مرکزی

 در چارچوب کمک های ساختاری در تاریخ ١ فوریه ٢٠١٨ دفتر اموراجرایی جامعه ایرانیان در آلمان به مدیریت آقای دیرک تروندله و معاون ایشان، آقای داریو محتشم گشایش یافت. این دفتر در سرای پانگه آ قرار دارد که مرکز مبادلات فرهنگی در محله شارلوتنبورگ برلین است. در این سرا، در کنار جامعه ایرانیان در آلمان، انجمن های پرشمار دیگری که در پهنه مهاجرت، همگرایی و امور پناهجویان فعال اند، حضور دارند. جامعه ایرانیان در آلمان، در ارتباطی و دایمی و تنگاتنگ با این نهادها است.

مسئول پروژه ی داوطلبان با پیشینه مهاجرتی در خدمت پناهجویان

راشل کلارک

راشل کلارک دارای ۲۰ سال سابقه مدیریت پروژه های بین فرهنگ ها در آلمان و اروپا و ۵ سال مدیریت در جامعه همکاری بین المللی در لائوس در جنوب شرقی آسیا است.

تلفن: 0151/53563596

راشل کلارک دارای ۲۰ سال سابقه مدیریت پروژه های بین فرهنگ ها در آلمان و اروپا و ۵ سال مدیریت در جامعه همکاری بین المللی در لائوس در جنوب شرقی آسیا است.

تلفن: 0151/53563596

مسئول پروژه ی ارزش های تو، ارزش های من، ارزش های ما

آنه ماری براک

آنه ماری براک، تحصیل کرده رشته های اسلام شناسی، سیاست و جامعه شناسی از فرایبورگ، اصفهان و پرینستون میباشد و در دوران دانشجویی در انستیتوهای مختلف کار کرده است.

تلفن: 030/75548727

آنه ماری براک، تحصیل کرده رشته های اسلام شناسی، سیاست و جامعه شناسی از فرایبورگ، اصفهان و پرینستون میباشد و در دوران دانشجویی در انستیتوهای مختلف کار کرده است. او سالها در برلین به عنوان مترجم و استاد فارسی کار کرده است. او در کنار فعالیت به عنوان مسئول پروژه در IGD روی دکترای ایران شناسی خود هم کار میکند
مسئول پروژه ی ویتامین پ

شبناز خادم صبا

شبناز خادم صبا مسئول پروژه «ویتامین پ- ایجاد فرصت هایی برای گذار از آموزش مدرسه ای به مرحله شغلی» است. او در رشته تاریخ و فرهنگ خاور نزدیک با تخصص مطالعات سامی تحصیل می کند.
تلفن: 030/25974858

شبناز خادم صبا مسئول پروژه «ویتامین پ- ایجاد فرصت هایی برای گذار از آموزش مدرسه ای به مرحله شغلی» است. او در رشته تاریخ و فرهنگ خاور نزدیک با تخصص مطالعات سامی تحصیل می کند. شبناز در طول مدت تحصیل اش پروژه های مختلف فرهنگی در برلین را سازماندهی کرده است. او پس از یک دوره کارآموزی در سازمان مردم نهاد «سرو امید آفتاب» در ایران و کار با کودکان و نوجوانان محروم، در حال حاضر مشغول به تحصیل در رشته تاریخ و زبان انگلیسی با تخصص معلمی در دانشگاه آزاد برلین است.
شبناز خادم صبا برای مدت مرخصی زایمانِ ماریا جنینگز جایگزین شده است.
مسئول پروژه ی زنان در فعالیت

ویندا گوما

مسئول پروژه ی مشارکت فعال در سازندگی اجتماعی

روشنک روشن بین

روشنک روشن بین در پروژه «تقویت اثربخشی سیاسی، مشارکت اجتماعی و فعالیت شهروندی برای بهبود انتگراسیون پناهجویان و مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار» برای «جامعه ایرانیان» و در همکاری با نهاد مهم شبکه سراسری کوشمندی داوطلبانه فعالیت می کند.

تلفن: 030/75548727

روشنک روشن بین، دانش آموخته ی جامعه شناسی و روانشناسی است که در پروژه
«تقویت اثربخشی سیاسی، مشارکت اجتماعی و فعالیت شهروندی برای بهبود انتگراسیون پناهجویان و مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار» برای «جامعه ایرانیان» و در همکاری با نهاد مهم شبکه سراسری کوشمندی داوطلبانه فعالیت می کند.
مسئول پروژه ی مشارکت فعال در سازندگی اجتماعی

لاورا مونتانارو

لاورا مونتانارو در پروژه «تقویت اثربخشی سیاسی، مشارکت اجتماعی و فعالیت شهروندی برای بهبود انتگراسیون پناهجویان و مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار» برای «جامعه ایرانیان» و در همکاری با نهاد مهم شبکه سراسری کوشمندی داوطلبانه فعالیت می کند.
تلفن: 030/75548727

لاورا مونتانارو در پروژه «تقویت اثربخشی سیاسی، مشارکت اجتماعی و فعالیت شهروندی برای بهبود انتگراسیون پناهجویان و مهاجران ایرانی و افغانستانی تبار» برای «جامعه ایرانیان» و در همکاری با نهاد مهم شبکه سراسری کوشمندی داوطلبانه فعالیت می کند. او دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت رسانه ای و رویدادها است و در حال حاضر در رشته کارشناسی ارشد در زمینه فرهنگ، زیبایی شناسی و رسانه ها است. افزون بر این لاورا یک دوره آموزشی در زمینه روابط عمومی در منچستر در انگلستان گذرانده است. لاورا دارای تجربه گسترده ای در زمینه روابط عمومی و سازماندهی برنامه ها است.
لاورا مونتانارو برای مدت مرخصی زایمانِ روشنک روشن بین جایگزین او می شود.
مجری

سوسن زارع

سوسن زارع مجری، روزنامه نگار رادیویی و سخنگوست. از آنجا که مادرش اهل زارلند و پدرش ایرانی است بین دو فرهنگ و زبان ایرانی و آلمانی بزرگ شده است. در کلن‌ موسیقی و ایرانشناسی تحصیل می کند.

تلفن: 030/75548727

سوسن زارع مجری، روزنامه نگار رادیویی و سخنگوست. از آنجا که مادرش اهل زارلند و پدرش ایرانی است بین دو فرهنگ و زبان ایرانی و آلمانی بزرگ شده است. در کلن‌ موسیقی و ایرانشناسی تحصیل می کند. او به موضوعات بین فرهنگی علاقه دارد و کلید واژه هایی مثل مشارکت و هویت او را به «جامعه ایرانیان» جذب کرده است. او برای «جامعه» در بخش رسانه ها و مدیریت مراسم به فعالیت خواهد پرداخت.
مدیریت شبکه های اجتماعی

نیما دهقان

نیما دهقان فعالیت های شبکه های اجتماعی «جامعه ایرانیان» را به عهده دارد. او که در ایران بزرگ شده و در برلین زندگی می کند، همواره خود را در بین دو فرهنگ می بیند.

تلفن: 030/75548727

نیما دهقان مسئولیت فعالیت های شبکه های اجتماعی «جامعه ایرانیان» را به عهده دارد. او به عنوان کسی که در ایران بزرگ شده و در برلین زندگی می کند، همواره خود را در بین دو فرهنگ می بیند. نیما با تحصیل در رشته ی زبانشناسی (آلمانی و‌ فرانسوی)و زندگی در آلمان به عنوان مهاجر، می داند که مهاجرین بیشتر با چه مسائلی درگیر هستند و چگونه می توان از آنها پشتیبانی کرد. او‌ تلاش می کند حضور «جامعه ایرانیان» در شبکه های اجتماعی را تقویت کند.

پشتیبانان

جامعه ایرانیان در آلمان از دسامبر ٢٠١٧ از کمک های مالی وزارت کشور و اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهجویی، برای ساختارسازی نهادهای مهاجران در زمینه کمک به پناهجویان برخوردار شده است. جامعه ایرانیان در آلمان در تلاش است تا سال ٢٠٢٠ مرکز مدیریت و ساختارهای ایالتی خود را ایجاد کرده و فعالیت های خود را حرفه ای کند. همچنین جامعه ایرانیان در آلمان قصد دارد به وسیله بهره گیری از همه امکانات کار داوطلبانه اعضای اش، از طریق پروژه ها، برپایی کارگاه های آموزشی و سازمان دهی برنامه های مختلف در ایجاد ارتباط میان گروه های مختلف مهاجران و همگرایی شهروندان، به ویژه کسانی که از ایران و افغانستان به آلمان مهاجرت کرده اند، در سطح ایالتی و فدرال نقش بازی کند. اکنون مدت مدیدی است که جامعه ایرانیان در آلمان در دفتر خود، خدمات کمک رسانی به پناهجویان و مهاجران در زمینه های مختلف زندگی در جامعه آلمان عرضه می کند. این فعالیت ها در چارچوب کمک های ساختاری حرفه ای تر شده و گسترش خواهد یافت.