بازدید خانم پراسانا اومن، کارشناس امور رسانه ها، از جامعه ایرانیان در آلمان

پراسانا اومن در پارلمان منطقه ای نوردراین وستفالن
حق تالیف متعلق به
Olaf Hirschberg

روز 17 ماه مه 2019، خانم پراسانا اومن، کارشناس امور رسانه ها، از جامعه ایرانیان در آلمان بازدید کرد و در رابطه با فعالیت های ارتباطات عمومی «جامعه» و استراتژی ارتباطاتی این نهاد، با مسئولین جامعه ایرانیان در آلمان به مشورت پرداخت.

وی که در شهر کلن به دنیا آمده است، به ستایش از دستاوردهای جامعه ایرانیان درچارچوب پشتیبانی ساختاری بامف پرداخت. جامعه ایرانیان در آلمان پس از گشایش دفتر مدیریت اجرایی خود، به نوسازی صفحه وب سایت، وسایل تبلیغاتی و کار ارتباطات عمومی خود دست زد. برای نمونه «جامعه» شمار زیادی برنامه های مختلف برپا کرد، فعالیت فیس بوکی خود را گسترش بخشید، به فعالیت در اتحادیه های سراسری و سازمان های سیاسی مختلف مشغول شد. همچنین می توان به پروژه های مختلف «جامعه» اشاره کرد که با موفقیت اجرا شده اند.

خانم اومن در این بازدید، استراتژی ارتباطاتی جامعه ایرانیان در آلمان را مورد بررسی نقادانه قرار داد و همراه با هیات مدیره و مدیرت اجرایی «جامعه» راه حل ها و امکاناتی برای حرفه ای تر کردن و پایدار ساختن فعالیت ارتباطات عمومی «جامعه» ارائه کرد. بر این اساس می بایست ظرفیت های موجود بگونه ای هدفمندانه تر بکار گرفته شوند تا بتوانند بهتر در خدمت نیازها و مسایل مورد علاقه هموندان و انجمن های عضو «جامعه» قرار گیرند.

خانم پراسانا اومن، حق تالیف متعلق به
Maj Rutten

پراسانا اومن حدود بیست سال است که بعنوان مشاور امور رسانه ها و مجری برنامه ها فعال است و در موسسه های گوناگون کار کرده است. از جمله می توان به حضور موثر او در نشست تعیین استراتژی رسانه های نوین آلمانی اشاره کرد. خانم اومن همراه با موسسه مشاوره ای «ایماپ» جامعه ایرانیان در آلمان را در چارچوب پشتیبانی ساختاری بامف همراهی می کند و به بهبود و گسترش فعالیت های ارتباطات عمومی «جامعه» یاری می رساند.

این برنامه مفصل مشورت دهی، از سوی بامف و وزارت کشور آلمان به نهادهای مهاجران که از کمک های ساختاری برخوردار شده اند، عرضه می شود.