آکادمی آموزشی برای اتحادیه ها در زمینه امور مالی

جامعه ایرانیان در آلمان در روزهای 15 و 16 ماه مه سال 2019 در سومین دوره آموزشی نهاد «ایماپ» در رابطه با موضوع امور مالی و حسابرسی شرکت کرد.

موسسه مشاوره ای «ایماپ» به ارائه آموزش هایی به نمایندگان سازمان های مهاجران در زمینه امور مالی بویژه درباره درخواست پروژه و بهینه کردن روندهای مربوط به امور مالی پرداخت. این آموزش با مثال های مشخصی از امور عملی همراه بود. روندهای جداگانه درونی سازمان های مهاجران در این تمرینات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فرصتی مناسب برای سازمان های مهاجران در آلمان:
پشتیبانی مالی توسط بامف و وزارت کشور ادامه خواهد یافت

در این دوره آموزشی نمایندگان بامف، خانم شلیهی و آقای بهزه نیز شرکت داشته و تصمیم جدید این نهاد را اعلام کردند که این اداره به پشتیبانی های مالی خود از نهادهای مهاجران ادامه خواهد داد.
طبق این تصمیم جدید، حمایت های مالی تا حداکثر 6 سال تمدید خواهد شد.
بر این اساس پس از مرحله اولیه پشتیبانی مالی، این کمک ها یک دوره سه ساله دیگر برای تثبیت دستاوردها و پایدار کردن ساختارهای ایجاد تمدید خواهند شد.

البته تمدید کمک ها بستگی به آن دارد که نهادهای برخوردار از این کمک، تا چه اندازه به هدف های اولیه تعیین شده خود دست یافته اند.

برای جامعه ایرانیان در آلمان این یک فرصت مساعد است تا بتوان کار آغاز شده را به سرانجام مطلوبی رساند.
به برکت این کمک ها جامعه ایرانیان در آلمان موفق شد کنفرانس های منطقه ای در سراسر آلمان برگزار کند و با نهادهای ایرانی و افغان تبار وارد گفتگو و تماس شود. افزون بر این، این کمک ها به ما امکان دادند که برنامه های مختلفی مانند«سالن های حکایت گویی» و پروژه های دیگری را دریافت کنیم. به این ترتیب پس از گشایش دفتر مدیریت اجرایی، جامعه ایرانیان در آلمان دوره پرموفقیتی را پشت سر نهاده است.

دوره آموزشی مزبور در «ویبر ویرشافت»، بزرگترین مرکز نهادها و شرکت های نوپا در اروپا، برگزار شد.