Date

آوریل 14 2024
Expired!

Time

19:00 - 21:00

وبینار روانشناسی با روانشناسان ایرانی

این برنامه به زبان فارسی است. برای شرکت در آن از لینک زیر استفاده کنید:
Meeting-ID: 853 4659 5367
Code: 683220
برنامه همزمان در یوتیوب نیز بصورت زنده پخش خواهد شد:

The event is finished.