Date

سپتامبر 16 2023
Expired!

Time

19:00

میراث ژینا امینی: گرامی داشت تفاوت ها، یکی کردن توانایی ها

16 سپتامبر سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی است.
بیایید به این مناسبت با هم تاثیر پایدار ژینا مهسا امینی را گرامی بداریم. مرگ تراژیک و زودهنگام او به دست ماموران حکومتی در ایران، آتش جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را شعله ور ساخت، که برای حقوق زنان، زندگی شایسته انسانی، آزادی، حق خودگردانی و تنوع مبارزه می کند.
بیایید، برای گرامی داشت ژینا، با هم تفاوت های مان را ارج نهیم و پیرامون نقاط قوت مشترک مان متحد شویم. میراث ژینا الهام بخش ما برای ساختن جهانی است که در آن هر صدایی شنیده شده و هر زندگی ای ارج نهاده می شود.
شما را به شب گرامی داشت، توان بخشی و همبستگی دعوت می کنیم. ما با هم می توانیم آینده ای بسازیم که در آن، عشق، عزت، آزادی و برابر حقوقی حاکم خواهد بود.

 

The event is finished.