شرکت در مجمع عمومی VIW

روز 7 آوریل 2019 مجمع عمومی «اتحادیه سراسری در زمینه امور رفاهی بین فرهنگ ها» در برلین برگزار شد. جامعه ایرانیان در آلمان نیز بعنوان عضو این اتحادیه در این Weiterlesen

شرکت در نشست گفت و شنود با عنوان «همکاری در پژوهش»

جامعه ایرانیان در آلمان روز 27 مارس 2019 همراه با دیگر نمایندگان سازمان های مهاجران و نهادهای موسوم به «سازمان های جدید آلمانی» به نشست گفت و شنودی با عنوان Weiterlesen

روز جهانی زن خجسته باد

8 مارس روز جهانی زن را به همه زنان، به ویژه بانوان عزیز عضو جامعه ایرانیان در آلمان صمیمانه شادباش می گوییم.