دومین جلسه بحث بر سر ارزش ها درهمسایگی
جلسه گفتگو و معرفی کتاب با آقای علی جان

جامعه ایرانیان در آلمان همراه با اداره مهاجرت منطقه شارلوتنبورگ برلین، کلیسای پروتستان این منطقه و انجمن خانه پانگه آ روز 7 دسامبر 2018 ساعت 19:00 یک جلسه معرفی کتاب Weiterlesen

بحث بر سر ارزش ها: گفتگوهای ارزشی پیرامون خانواده و کهنسالی

امشب جلسه بحث و گفتگو زیر عنوان «بحث بر سر ارزش ها: گفتگوهای ارزشی پیرامون خانواده و کهنسالی » برپا شد. در این نشست آقای فیضل حمدو که 4 سال Weiterlesen

مراسم یادبود 9 نوامبر

به مناسبت «شب بلورین»، مراسمی در برلین به رسم هر ساله برپا شد. در محل یادبودی که برای یهودیان ساخته شده است، یاد قربانیان این شب گرامی داشته شد. شب Weiterlesen

بحث بر سر ارزش ها درهمسایگی
جلسه گفتگو و معرفی کتاب با آقای فیضل حمدو

جامعه ایرانیان در آلمان همراه با اداره مهاجرت منطقه شارلوتنبورگ برلین، کلیسای پروتستان این منطقه و انجمن خانه پانگه آ روز 19 نوامبر 2018 ساعت 19:30 یک جلسه گفتگو و معرفی کتاب در رابطه Weiterlesen