بیانیه مطبوعاتی درباره سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکرایینی در ایران

بار دیگر اندوه و درد بی پایان، دامان و جان زخم خورده مردم هماره ستمدیده و رنجدیده ایران را فراگرفت. این بار آتش پدافند هوایی کشور تحت فرماندهی سپاه پاسداران Weiterlesen