شب داستان خوانی و نگاهی به ادبیات معاصر ایران با محمود حسینی زاد

شب داستان خوانی و نگاهی به ادبیات معاصر ایران با محمود حسینی زاد نویسنده و مترجم، برنده مدال گوته سال 2013 توسط انجمن دوستداران اندیشه و جامعه ایرانیان در آلمان برگزار می شود. Weiterlesen