مصاحبه کیهان لندن با دکتر مسعود حسینی پور، عضو جامعه ایرانیان در آلمان

دکتر حسینی پور عضو جامعه ایرانیان در آلمان و عضو گروه کار «درخواست تبدیل آرامگاه بزرگ علوی به آرامگاه مشاهیر» است. وی در این مصاحبه فعالیت های جامعه ایرانیان در این رابطه را توضیح داده است. Weiterlesen

پنجمین جشنواره نوروز

پنجمین جشنواره نوروز جامعه ایرانیان در آلمان در شهر برلین برگزار می شود.
این جشنواره شامل جشن چهارشنبه سوری و جشن نوروز است. Weiterlesen