دیدار جامعه ایرانیان در آلمان با آقای امید نوری پور نماینده مجلس آلمان

نمایندگان جامعه ایرانیان در آلمان با آقای امید نوری پور، سخنگوی فراکسیون حزب سبزها در بوندستاتگ (پارلمان) در زمینه سیاست خارجی و رییس این فراکسیون در کمیسیون سیاست خارجی پارلمان Weiterlesen

دومین جلسه بحث بر سر ارزش ها درهمسایگی
جلسه گفتگو و معرفی کتاب با آقای علی جان

جامعه ایرانیان در آلمان همراه با اداره مهاجرت منطقه شارلوتنبورگ برلین، کلیسای پروتستان این منطقه و انجمن خانه پانگه آ روز 7 دسامبر 2018 ساعت 19:00 یک جلسه معرفی کتاب Weiterlesen

بحث بر سر ارزش ها: گفتگوهای ارزشی پیرامون خانواده و کهنسالی

امشب جلسه بحث و گفتگو زیر عنوان «بحث بر سر ارزش ها: گفتگوهای ارزشی پیرامون خانواده و کهنسالی » برپا شد. در این نشست آقای فیضل حمدو که 4 سال Weiterlesen