نامه سرگشاده به هیات مدیره کومرتس بانک

متن این نامه به زبان آلمانی است:
die Süddeutsche Zeitung berichtet in ihrer Ausgabe vom 29.09.2017 über die Verweigerung einer Filiale der Commerzbank in München, ein Girokonto für einen iranischen Staatsangehörigen zu eröffnen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) erklärt in § 19, Abs. 2 eine Benachteiligung aus Gründen der ethnischen Herkunft als unzulässig. Weiterlesen

انجمن دوستداران اندیشه در برلین برگزار می کند:
«در آستانه سفر» بازخوانی تطبیقی روایت شاملو و فروغ از مقوله مرگ

خلاصه ى سخنرانى:
نیازی به یادآوری نیست و فروغ فرخزاد و احمد شاملو، در زمرۀ مهم ترین و
تاثیرگذارترین شاعران نوپرداز معاصر اند. «مرگ» از جمله دلمشغولی های وجودیِ
فروغ و شاملوست، به نحوی که هر دو به تفاریق در اشعار خود، سرنوشت محتوم انسان
و روی در نقاب خاک کشیدنش را به تصویر کشیده اند…
Weiterlesen

دومین جلسه گفتگو با سازمان های مهاجران و «نهادهای نوین آلمانی»

خانم دکتر کاتارینا بارلی، وزیر خانواده، بازنشستگان، زنان و جوان در دومین جلسه گفتگو با سازمان های مهاجران و «نهادهای نوین آلمانی» بیانیه ای برای مشارکت بیشتر مهاجران در جامعه مهاجرپذیر آلمان را به بحث و گفتگو گذاشت. در این جلسه پیشنهادهای این نهادها در رابطه با بهبود امکانات مشارکت مهاجران در زندگی اجتماعی مطرح و برای تکمیل بیانیه درنظر گرفته شد.

Weiterlesen

مشارکت و گشایش بین فرهنگ ها در تنظیم سیاست امور خانواده

روز 12 ژوئیه در وزارت «امور خانواده، بازنشستگان، زنان و جوانان نشستی با عنوان مشارکت و گشایش بین فرهنگ ها در امور خانواده برگزار شد.
در این نشست سازمان های مهاجران، از جمله جامعه ایرانیان در آلمان و سازمان های جدید آلمانی شرکت داشتند. Weiterlesen