بحث بر سر ارزش ها درهمسایگی
جلسه گفتگو و معرفی کتاب با آقای فیضل حمدو

جامعه ایرانیان در آلمان همراه با اداره مهاجرت منطقه شارلوتنبورگ برلین، کلیسای پروتستان این منطقه و انجمن خانه پانگه آ روز 19 نوامبر 2018 ساعت 19:30 یک جلسه گفتگو و معرفی کتاب در رابطه Weiterlesen

کنفرانس منطقه ای در هامبورگ، یک کارگاه آینده نگرانه

  جامعه ایرانیان در آلمان روز 15 سپتامبر 2018 نخستین کنفرانس منطقه ای خود را در شهر هامبورگ برگزار کرد. در این کنفرانس رییس هیات مدیره جامعه، مدیران اجرایی جامعه Weiterlesen