اطلاعیه رسانه ای درباره تصمیم دولت ترامپ مبنی بر فسخ قرارداد اتمی با ایران

فسخ یک جانبه قرارداد اتمی از سوی ایالات متحد آمریکا بی شک موجب تقویت نیروهای افراطی و جنگ­ طلب و تشدید مسابقه تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه و نزدیک خواهد شد. تجربه سال­ های اخیر نشان داده است که بحران­ های منطقه­ ای می ­توانند به سرعت به نقاط دیگر سرایت کنند. از کمترین پیامدهای تشدید بحران در خاورمیانه می ­تواند گسترش تشنج و ناامنی در اروپا و شدت­ گیری روند مهاجرت به کشورهای این اتحادیه باشد. Weiterlesen

جلسه گشایشی پشتیبانی ساختاری

به مناسبت آغاز دور جدیدی از پشتیبانی ساختاری اداره دولتی فدرال در زمینه مهاجرت هفت سازمان مهاجران، از جمله جامعه ایرانیان در آلمان را به شهر نورنبرگ دعوت کرد. در این نشست عزم همه این نهادها در شرک جویی در ساختمان یک جامعه آزاد و دمکراتیک، به روشنی آشکار بود. آقای احسان جعفری، سخنگوی هیات مدیره جامعه ایرانیان در این نشست تاکید کرد: «ما می خواهیم با کارمان تاثیر مثبتی بر کل جامعه آلمان بگذاریم» و به این طریق روشن ساخت که پیش زمینه چنین کاری زحمت مشترک همگانی است. Weiterlesen