دومین جلسه گفتگو با سازمان های مهاجران و «نهادهای نوین آلمانی»

خانم دکتر کاتارینا بارلی، وزیر خانواده، بازنشستگان، زنان و جوان در دومین جلسه گفتگو با سازمان های مهاجران و «نهادهای نوین آلمانی» بیانیه ای برای مشارکت بیشتر مهاجران در جامعه مهاجرپذیر آلمان را به بحث و گفتگو گذاشت. در این جلسه پیشنهادهای این نهادها در رابطه با بهبود امکانات مشارکت مهاجران در زندگی اجتماعی مطرح و برای تکمیل بیانیه درنظر گرفته شد.

Weiterlesen

مشارکت و گشایش بین فرهنگ ها در تنظیم سیاست امور خانواده

روز 12 ژوئیه در وزارت «امور خانواده، بازنشستگان، زنان و جوانان نشستی با عنوان مشارکت و گشایش بین فرهنگ ها در امور خانواده برگزار شد.
در این نشست سازمان های مهاجران، از جمله جامعه ایرانیان در آلمان و سازمان های جدید آلمانی شرکت داشتند. Weiterlesen

اطلاعیه رسانه ای به مناسبت درگذشت پروفسور دکتر مانفرد لورنس

آقای پروفسور دکتر مانفرد لورنس در روز بيست و پنجم ماه مه 2017 در سن 87 سالگی در شهر برلين درگذشت. با رفتن او عرصه‌ی دانش يک ايران‌شناس عالی‌مقام را از دست داد و ايران‌زمين يک دوست خوب.

Weiterlesen