شرکت در نشست گفت و شنود با عنوان «همکاری در پژوهش»

جامعه ایرانیان در آلمان روز 27 مارس 2019 همراه با دیگر نمایندگان سازمان های مهاجران و نهادهای موسوم به «سازمان های جدید آلمانی» به نشست گفت و شنودی با عنوان Weiterlesen

کنفرانس منطقه ای در هامبورگ، یک کارگاه آینده نگرانه

  جامعه ایرانیان در آلمان روز 15 سپتامبر 2018 نخستین کنفرانس منطقه ای خود را در شهر هامبورگ برگزار کرد. در این کنفرانس رییس هیات مدیره جامعه، مدیران اجرایی جامعه Weiterlesen

مشارکت سازمان های مهاجران در گفتمان

عنوان موضعگیری کنفرانس سازمان های مهاجران درباره دهمین نشست عالی ملی در رابطه با انتگراسیون که در روز 13 ژوئن 2018 برگزار شد عبارت بود از «تقویت دمکراسی با هم، تجربه دمکراسی با هم». در حال حاضر در آلمان 16 هزار سازمان مختلف مهاجران وجود دارد. بسیاری از آنان دهه های طولانی نقش مهمی در سازگارسازی (انتگراسیون) اجتماعی و ایجاد یک جامعه مهاجرپذیر داشته – در بسیاری از موارد به صورت کارهای داوطلبانه. بیش از 25 درصد جمعیت آلمان امروزه دارای پیشینه مهاجرتی است. اما نمایندگان این بخش از جمعیت در همه عرصه های اجتماعی حضوری کم رنگ دارند و در رابطه با مسایلی که مستقیمن به آنها ربط دارد، به اندازه کافی مشارکت داده نمی شوند. اکنون وقت آن رسیده که این وضعیت تغییر داده شود، چرا که نهادهای مهاجران می خواهند نقش موثرتری در گفتمان عمومی بازی کرده و فعالانه در این گفتمان شرکت کنند. Weiterlesen

جلسه گشایشی پشتیبانی ساختاری

به مناسبت آغاز دور جدیدی از پشتیبانی ساختاری اداره دولتی فدرال در زمینه مهاجرت هفت سازمان مهاجران، از جمله جامعه ایرانیان در آلمان را به شهر نورنبرگ دعوت کرد. در این نشست عزم همه این نهادها در شرک جویی در ساختمان یک جامعه آزاد و دمکراتیک، به روشنی آشکار بود. آقای احسان جعفری، سخنگوی هیات مدیره جامعه ایرانیان در این نشست تاکید کرد: «ما می خواهیم با کارمان تاثیر مثبتی بر کل جامعه آلمان بگذاریم» و به این طریق روشن ساخت که پیش زمینه چنین کاری زحمت مشترک همگانی است. Weiterlesen