جلسه عمومی جامعه ایرانیان در آلمان – واحد کلن

روز 23 ماه مه، جامعه ایرانیان در آلمان در شهر کلن با حضور عده ای از هموطنان جلسه ای عمومی برگزار کرد.
توجه شما را به گزارشی از این نشست جلب می کنیم. Weiterlesen

افق های همکاری پایدار میان کلن و نطنز

نشست «افق های همکاری پایدار میان کلن و نطنز» از جمله با شرکت دو عضو جامعه ایرانیان در آلمان، دکتر فرج فرزانه فر و دکتر بیژن کوشان، در اول اکتبر در شهر کلن
توسط انجمن «کلن آگندا» برگزار می شود. Weiterlesen