برای پشتیبانی از مبارزات انقلابی مردم ایران، جامعه ایرانیان در آلمان از اعضاء، دوستان و نهادهای مدنی دعوت می کند که در تظاهرات 20 فوریه 2023 در شهر بروکسل شرکت کنند.
ما با این تظاهرات از اتحادیه اروپا می خواهیم که «سپاه پاسداران» که مسئول قتل عام، سرکوب و شکنجه کودکان و جوانان در ایران است، را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده و از این طریق دستگاه سرکوب رژیم بچه کش ج.ا را تضعیف کنند.