قتل مهسا امینی از سوی گشت ارشاد در بازداشتگاه حکومتی تاثر و خشم مردم در سطح ملی و جهانی را برانگیخته است. ایرانیان ساکن آلمان نیز به گواهی شبکه های اجتماعی به شدت از این جنایت فاجعه بار متاثر شده اند.مهسای جوان، مانند تعداد بیشمار دیگری از جوانان ایران زمین، قربانی جهل و خرافه و ستم و سرکوب و نفی حقوق مسلم انسانی شد.

ما بنوبه خود این جنایت بزرگ را که خشونت آشکار دولتی علیه زنان و نفی حقوق بشر است، محکوم می کنیم و در کنار اکثریت قاطع هم میهنان خود در داخل و خارج ایران خواستار لغو حجاب اجباری، برچیدن «گشت ارشاد» و پیگرد قضایی افرادی هستیم که به فرمان و به دست آنان تا کنون شمار زیادی از زنان ایرانی به قتل رسیده یا آسیب دیده اند. ما به خانواده مهسا امینی و مردم ایران تسلیت می گوییم و همدردی ژرف خودرا با آنان اعلام می داریم.

به امید روزی که دیگر چنین خبرهایی از ایران که کشور تهمینه ها و گردآفریدها و ارج گذاری به زنان بوده است، نرسد وشعار زن ، زندگی ، آزادی تحقق یابد.

 

هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان