آیين خجسته‌ی نوروز بيانگر سنت ديرينه‌ی رويکرد به نوگرايی و دگرگونی طبيعت و انسان است. سنتی مشترک که صرف‌نظر از مکان زندگیِ جغرافیایی، اقوام و ملت‌های گوناگون را با زیبایی و نیروی جادویی و جاودانی‌اش به‌هم پيوند می‌دهد. نوروز هر سال در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان و بخش‌هایی از عراق، سوریه، ترکیه، روسیه و چین برگزار می‌شود. به‌رسميت شناخته شدن نوروز به‌عنوان ميراث فرهنگِ جهانی توسط يونسکو نشانگر اين واقعيت است که ارزش اين نماد فرهنگی، تنها به عرصه‌های ملی و قومی محدود نمانده و پهنه‌ی خود را تا سطوح جهانی گسترده‌ است.

جامعه ایرانیان در آلمان از ماه مارس 2013  پیگیرانه برای دستیابی به خواست های زیر در آلمان  از هیج کوششی فروگذار نکرده است:

  • به‌رسمیت شناختن نوروز و اعلام تعطیلی رسمی مدارس در روز اول فروردین برای تمامی دانش‌آموزانِ وابسته به حوزه‌ی فرهنگی نوروز،
  •  شادباش رسمی نوروز به تمامی شهروندان  وابسته به حوزه‌ی فرهنگی نوروز در آلمان از سوی مقامات مهم دولتی اين کشور، همان‌گونه که در ايالات متحده، کانادا و برخی کشورهای اروپايی مرسوم است.

به رسمیت شناخته شدن اين خواست ها به معنای پذیرش تنوع فرهنگی در آلمان بعنوان کشوری مهاجرپذیر است. تنها با يک پشتيبانی فراگير می­توانیم به خواستِ رسميت بخشيدن به سنت فرهنگی دیرینه نوروز در جامعه‌ی آلمان، که آرزوی قلبی همه‌ی ماست، جامه‌ی عمل بپوشانيم.

در پایان باید گفت که نوروز جشن صلح و دوستی است. نوروز امسال یادی از قربانیان جنگ در اوکرایین، سوریه، یمن، افغانستان و هر جای جهان کنیم.

با جنگ و جنگ افروزی در هر شکل آن مبارزه کنیم!