توافقنامه همکاری بین جامعه ایرانیان آلمان و کنگره ایرانیان کانادا

logo_(1)

در پی تماس و گفتگوهای انجام شده میان جامعه ایرانیان در آلمان و کنگره ایرانیان کانادا توافقنامه‌ ای برای تبادل نظر و انتقال تجربیات بين دو نهاد به تصويب رسيده است.

توافقنامه شامل موارد زير است:

 + انجام گفت وگوهای شش ماهه: هیات مدیره دو سازمان توافق کردند هر شش ماه یک بار جلسه ‌ی گفت و گویی را برای تبادل نظر و انتقال تجربیات از طریق تلفن و یا کنفرانس ویدئوئی ترتیب دهند. این نشست‌ ها برای آگاهی دو نهاد از فعالیت ‌های یکدیگر، تبادل تجربیات و گفت و گو در رابطه با همکاری ‌های احتمالی برگزار می ‌شوند.

 + اطلاع رسانی متقابل از فعالیت ‌های دو نهاد به مخاطبان با انتشار اخبار و فعاليت‌ هایی که هر نهاد به تشخيص خود برای آگاهی مخاطبانش جالب و مفيد می داند

 + ثبت متقابل اطلاعات دو نهاد در رسانه‌های یکدیگر


درباره کنگره ایرانیان کانادا
کنگره ایرانیان کانادا سازمانی است غیرانتفاعی، غیر مذهبی و غیر حزبی که به همت جمعی از فعالان اجتماعی در سال 2007 میلادی پایه گذاری و شروع به فعالیت نموده است. هدف اصلی بانیان این حرکت، ایجاد ساختاری برای هماهنگ سازی صدای همه ایرانیان مهاجر (با هر باور سیاسی، مذهبی و اجتماعی) در پیگیری حقوق و منافعشان از طریق ارتباط موثر با سیاست گذاران کانادا در سطوح ملی و استانی بوده است. کنگره ایرانیان کانادا در طی این سالها مسیر پر فراز و نشیبی را طی نموده و امروز به عنوان یکی از فراگیرترین سازمان های اجتماعی جامعه ایرانیان در کانادا محسوب میشود. بخش اعظم اعضای کنگره در محدوده تورنتوی بزرگ و شهرهای همجوار آن زندگی می کنند.
Website: www.iccongress.ca

Facebook: www.facebook.com/iccongress

Twitter: twitter.com/iccongress

Email: info@iccongress.ca

 

گزارش منتشر شده در خیرنامه سلام تورنتو  را درباره توافقنامه همکاری میان جامعه ایرانیان در آلمان و کنگره ایرانیان کانادا در لینک زیر مشاهده می کنید:

http://salamtoronto.ca/2016/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86/

 هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان