کنفرانس منطقه ای نهادهای ایرانی و افغانستانی در فرانکفورت

روز 11 ماه مه 2019 آخرین کنفرانس منطقه ای جامعه ایرانیان در آلمان در شهر فرانکفورت جنب ماین برگزار شد. در این کنفرانس نمایندگان نهادهای ایرانی و افغان تبار از منطقه هسن، راینلاند-فالس و زارلند، گرد هم آمدند. مجری این کنفرانس خانم سوسن زارع بود که از جمله در رادیوی آلمان فعالیت می کند.

کنفرانس های منطقه ای در کل ایالت های آلمان

پس از چهار کنفرانس منطقه ای موفق در هامبورگ (شمال)، نوردراین وستفالن (غرب)، برلین (شرق) و مونیخ (جنوب)، این بار نیز هدف آن بود که در چارچوب یک کارگاه فعالیت های آینده ساز، نهادهای ایرانی تبار در شبکه ای به هم متصل شده و فرصت های مساعد برای همکاری را شناسایی کرده و بیابند.

دیجیتالی کردن و جوانان بعنوان نیروی محرک کار انجمنی

جوان ترین شرکت کننده در این کنفرانس، 13 سال سن داشت که همراه با خواهر 15 ساله اش آمده بود. در همین رابطه به نقش اساسی نیروی جوان برای کار پایدار انجمنی اشاره شد. بنظر اکثر شرکت کنندگان در کنفرانس می بایست جوانان و نوجوانان در کارها دخالت داده شده و فرهنگ ایرانی به گونه ای «جذاب» و «مدرن» به آنان ارائه شود.

موضوعات مهم برای کل جامعه

در فعالیت ها نباید تنها ایرانیان و افغان ها بلکه مخاطبان چندفرهنگی مد نظر باشند، یعنی مهاجران، پناهجویان و جامعه میزبان. در این رابطه بعنوان مثال فعالیت بهتر ارتباطات عمومی از طریق رسانه های دیجیتالی، برای همکاری انجمن ها و شبکه های اجتماعی ضروری شناخته شد.

برخی از شرکت کنندگان در رابطه با موضوعات مطرح شده، نظیر کنفرانس منطقه ای دیگر بر ضرورت یک اتحادیه سراسری تاکید کردند. علاقه ها و نیروهای نهادها می بایست در سراسر آلمان متمرکز شده و البته این اصل در نظر گرفته شود که نهادهای هر منطقه خود در تنظیم کارهای شان استقلال عمل داشته باشند، زیرا مسایل منطقه خود را بهتر می شناسند.

کار چگونه تداوم خواهد یافت؟

جامعه ایرانیان پس از کنفرانس های منطقه ای در نظر دارد که کارگاه های فرامنطقه ای، گروه های کاری و یک کنفرانس سراسری برگزار کند. شبکه بندی سراسری و تبادل نظر متقابل هدف درجه یک در برگزاری این برنامه ها است.

اگر شما علاقمند به فعالیت جامعه ایرانیان در آلمان و برنامه های جاری هستید، می توانید از طریق نشانی الکترونیکی زیر با ما تماس بگیرید:
info@iranischegemeinde.de
یا این که از طریق صفحه وب ما، نام خود را برای دریافت خبرنامه جامعه ایرانیان در آلمان ثبت کنید.