پرسش‌نامه درباره‌ی سيستم ويزادهی سفارت آلمان به ايرانيان

اهداف اين پرسش‌نامه عبارتند از:

  • بررسی‌ و گردآوری اطلاعات مورد نياز به‌منظور اخذ آمار نمونه‌ای از شيوه عملکرد سيستم ويزادهی به ايرانيان.
  • آگاهی از نظرات شهروندان ايرانی‌تبار در ارتباط با استراتژی برخورد جامعه ايرانيان با مشکل ويزادهی به ايرانيان.
  • در نظر گرفتن نتايج پرسشنامه و ساير مستندات آن برای پيگيری‌های قانونی به‌منظور بهبود شرايط ويزادهی به ايرانيان.

پرسش‌نامه از 17 پرسش تشکيل شده که 15 عدد از آن‌ها با هدف گردآوری اطلاعات و آمار مورد نياز و 2 پرسش آخر (پرسش‌های 16 و 17) برای نظرسنجی طراحی شده‌اند. طبيعی است که در پاسخ اين پرسش‌ها، به‌ويژه در بخش نظرسنجی، باید تنها يکی از گزينه‌ها، که از نظر شما اولويت درجه اول دارد، انتخاب شود. پاسحِ پرسش‌هايی که دارای بيش از يک گزينه‌اند، فاقد اعتبار خواهند بود.

پيش از پر کردن پرسش‌نامه لطفن مطالعه فرمائيد

لينک پرسش‌نامه