نمایش فیلم مستند «بخارا از نزدیک»

انجمن دوستدران اندیشه و جامعه ایرانیان در آلمان تقدیم می کنند.

برای اطلاع بیشتر لطفا پوستر را کلیک کنید.