نشست دورهمی مجازی می شود

هر چند که همه ما دچار این سرنوشت ایم که هفته های آینده را با حداقل تماس اجتماعی در خانه به سر ببریم، اما بصورت الزامی نباید بدون تماس بمانیم. به همین دلیل جلسه دورهمی جوانان ایرانی تبار از کافه ها و رستوران های برلین به فضای مجازی منتقل می شود.
قصد داریم که هر دو هفته یک بار از طریق برنامه «زوم» دورهم جمع شویم و ببینیم، چگونه می توانیم به یکدیگر کمک کنیم. مدیریت این برنامه را خانم سوسن زارع از شهر کلن به عهده می گیرد. همه کسانی که خارج از برلین هستند نیز می توانند به جمع ما بپیوندند. بیایید از این فرصت استفاده کنیم و از اتاق های خود به هم نزدیک شویم. اگر پرسشی دارید یا می خواهید موضوعی را برای این جلسات دورهمی پیشنهاد بدهید، می توانید با مسئول پروژه جامعه ایرانیان، خانم آنه-ماری براک تماس بگیرید.
anne-marie.brack@iranischegemeinde.de
تاریخ دورهمی های بعدی از طریق فیس بوک و اینستاگرام به آگاهی شما رسانده خواهد شد.