شب ایران در کلیسای پروتستان برلین

کلیسای پروتستان در شمارگندورف برلین برنامه ای زیر عنوان «طنین های جهانی» برگزار کرد. در این برنامه موسیقی و غذاهایی از کشورهای شرکت کننده عرضه شد. روز 10 ژانویه ایران به عنوان کشور مهمان بود. به این مناسبت جامعه ایرانیان در آلمان نیز به این برنامه دعوت شد و امکان آن را داشت که گوشه هایی از تاریخ، فرهنگ و ادبیات ایران را معرفی کند. در این شب آقای فرهنگ مشتاق، کمانچه نواز ایرانی، قطعاتی اجرا کرد. ملودی های زیبا و نوای گرم موسیقی شور معنوی خاصی به این برنامه بخشید. جامعه ایرانیان در آلمان قصد دارد برنامه های دیگری با این کلیسا در رابطه با ایران برگزار کند.